Yrkesutbildning

Certifierad Arbetsrättsspecialist

Academy Online, Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 6 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Pris
12 300 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Höstterminen se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 6 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Pris
12 300 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Höstterminen se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Certifierad Arbetsrättsspecialist

Utbildningen Certifierad Arbetsrättsspecialist tillhandahåller en grundläggande och bred kunskap kring arbetsrätt för Dig som arbetar som arbetsledare eller med chefsansvar, oavsett antalet verksamma år sedan innan. Arbetsrätten är en viktig kompetens att inneha för Dig som är verksam inom dessa områden, samt är även en efterfrågad kompetens ute på arbetsmarknaden och ses som mycket meriterande vid rekryteringar.

Att leda/ansvara över medarbetare kan vara en utmanande roll att tillträda och i dag är det vanligt att personer i dessa roller inte har utbildning inom arbetsrätt sedan innan - och inte heller erbjuds detta av organisationen. Då arbetet i sig kräver kompetens inom detta område, så är målet med denna utbildning att just skapa en gedigen grund att stå på, för att kunna agera professionellt oavsett nuvarande eller framtida roll i arbetslivet.

I utbildningen ingår kurser i Medbestämmande (MBL), kollektivavtal, anställningsavtal, anställningsformer, uppsägning/avskedande, ledighetsrätt, diskriminering och arbetsmiljö. Utbildningen som helhet berör därmed alla de områden som arbetsrätten reglerar ifråga om medarbetare i en organisation.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chatt, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL ARBETSRÄTTSSPECIALIST INNEBÄR ATT:
- Du startar din utbildning när du vill
- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon
- Du avgör själv studietakten
- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN
Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar vår kursledare. Du kommer att få ta del av skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

UTBILDNINGSPLAN

MODUL 1
Inledande om lagar
Tvingande och dispositiva lagar
Kollektivavtalet
Rättsverkningar av kollektivavtalet
Kollektivavtalets giltighetstid
Formella krav på kollektivavtalet
Tolkningsföreträde
Fredsdokument
Varsel vid konflikter
Stridsåtgärder
Medbestämmandelagen (MBL)
Föreningsrätt
Kränkning av föreningsrätten
Förhandlingsrätt
Förhandlingsskyldighet
Förhandlingsvägran
Informationsskyldighet
Arbetstid
Minderåriga
Skyddsombud
Rätt att stoppa farligt arbete
Skyddskommitté
GDPR
Förbud
Diskrimineringslagen
Undantag ifrån Diskrimineringslagen
Aktiva åtgärder mot diskriminering

ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT

MODUL 2
Anställningsavtal
Lojalitetskrav
Arbetstagarens huvudförpliktelser
Omplacering
Lagen om anställningsskydd (LAS)
Tillsvidareanställning
Tidsbegränsad anställning
Konverteringsregler
Företrädesrätt
Semester
Semesterlön
Semestergrundande frånvaro
Föräldraledighet
Studieledighet
Ledighet för facklig förtroendeman
Erforderlighetskriteriet
Skälighetskriteriet
Tolkningsföreträde
Övrig ledighet
Uppsägning/Avskedande
Rehabiliteringsansvar
Sakliga skäl
Misskötselkriteriet
Medvetenhetskriteriet
Arbetsbrist och turordning
Uppsägningstid
Uppsägningslön

ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT

MODUL 3
Arbetsmiljölagen
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Systematiskt brandskyddsarbete (BAM)
Företagshälsovård/Friskvård
Sjukfrånvaro
Rehabilitering
Arbetsbelastning
Arbetsinnehåll
Starkt psykiskt påfrestande arbete
Arbetslokaler och personalrum
Tillgänglighet
Varselmärkning
Ventilation
Belysning
Buller
Vibrationer
Belastningsergonomi
Riskbedömning
Kemiska hälsorisker
Kontroller
Utvärdering/Uppföljning
Smittrisker
Elektrisk och magnetisk strålning
Gränsvärden
Arbetsskada och tillbud
Anmälan och utredning

ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT

För mer information om Certifierad Arbetsrättsspecialist, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höstterminen

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: Alltid öppet

Varför välja Academy Online?

Bli diplomerad/certifierad

Behov på

arbetsmarknaden

Du väljer studietakt

Så ansöker du

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret eller via mail till info(at)academyonline.se
Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Examen & Intyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Arbetsrättsspecialist.

Kostnader

Kursavgiften för utbildningen till Certifierad Arbetsrättsspecialist är 12 300 kr inkl. moms. Betalning i förskott mot faktura med 4 100 kr inkl moms per modul eller hela utbildningen mot en faktura. Delbetalning under 12 månader möjlig a 1150 kr/månad.

I kursavgiften ingår:
- Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar
- Övningsuppgifter
- Inlämningsuppgifter
- Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning
- Utfärdande och utskick av examensbevis

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad Arbetsrättsspecialist

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Välkommen till Academy Online! Academy Online International är ett av Europas ledande företag avseende digitala yrkesutbildningar. Academy Online Sweden erbjuder idag ett 160-tal digitala yrkesutbildningar samt många fristående kurser inom olika ämnen. Detta är ett modernt sätt att studera där...

Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar.

Highlights