Korta YH-utbildningar

Förskolan i ett digitalt samhälle

Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
11 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-03
Utbildningsform
Distans
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
11 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-03
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

11 september, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-08-03

Om utbildningen

Har du behov av fortbildning inom digitalisering och förskolans läroplan?

Har du behov av fortbildning inom digitalisering och förskolans läroplan?

Utbildningen "Förskolan i ett digitalt samhälle" vänder sig till dig som är yrkesverksam inom förskoleverksamhet. Eftersom utbildningen kopplas direkt till förskollärares och andra pedagogers praktiska arbete kan den enkelt kombineras med heltidsarbete.

Kollegialt lärande och formativ undervisning genomsyrar hela utbildningen. Vi använder oss av flippat klassrum och många föreläsningar är förinspelade. Det finns två alternativ för att delta i utbildningen: ett där vi träffas online varje vecka och ett där du kan delta utan att närvara vid dessa träffar. Se mer information om de två alternativen nedan.

Under utbildningens gång kommer vi också ta in gästföreläsare kopplat till både forskning och med stor erfarenhet av förskoleverksamhet och digitalisering.Diskussioner knyts an till deltagarnas egna pedagogiska verksamheter.

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att utrusta studerande med kunskap, färdigheter och kompetenser som behövs för att effektivt utforma, genomföra och utvärdera pedagogiska aktivitetermed digitala inslagi olika lärandemiljöer i förskolan. Utbildningen syftar också till att främja självständigt arbete, kontinuerlig professionell utveckling och effektivt samarbete inom ett pedagogiskt sammanhang. Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper, färdigheter och kompetenser kopplat till förskolanoch dess roll i ett digitalt samhälle.

Kunskaper:

 • digital didaktik och digital kompetens i förskolans läroplan. 

 • forskning kopplat till barns användning av digitala verktyg. 

 • möjligheter och utmaningar i att utveckla barns lärande med hjälp av digitala verktyg 

 • sociala strukturer, undervisning, lärande och dokumentation.

Färdigheter:

 • att problematisera och reflektera över sin egen pedagogiska verksamhet utifrån forskning och direktiv i styrdokument. 

 • att välja pedagogisk metod och analysera dess påverkan på barns lärande. 

 • att identifiera och analysera utmaningar och möjligheter som uppkommer i tekniktäta miljöer.

Kompetenser:

 • planera, genomföra och utvärdera digitala aktiviteter som utvecklar barnens lärande. 

 • skapa pedagogiska aktiviteter som innefattar sociala strukturer, undervisning, lärande och  dokumentation.

 • lösa didaktiska problem som kan uppstå i en tekniktät miljö.

För mer information om Förskolan i ett digitalt samhälle, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att vara behörig till utbildningen krävs följande: 

 • Grundläggande behörighet.
 • Dokumenterad pedagogisk yrkeserfarenhet från förskola eller förskoleklass på sex månader.

Kursinnehåll

KURS 1: Förskolans uppdrag

10YH-poäng, 4 veckor, halvfart

Kursen ger en grundläggande förståelse för förskolans roll i ett digitalt samhälle med fokus på de senaste ändringarna i läroplanen 2023. 

Deltagarna kommer att utforska hur digital teknik kan användas för att främja barns aktiva lärande och utveckling, samtidigt som de beaktar de nya riktlinjerna som betonar en balanserad användning av digitala verktyg. Vi diskuterar hur förskolan kan integrera digital teknik på ett sätt som stödjer barnens lärande utan att öka oreflekterad skärmtid. 

Fokus ligger på att förstå och tillämpa riktlinjerna för att skapa en stimulerande och holistisk lärmiljö som gynnar barnens allsidiga utveckling.

KURS 2: Digitalisering i praktiken

10YH-poäng,4veckor, halvfart distans

Kursen ger praktisk förståelse för hur digitala verktyg kan stödja barns lärande och kreativitet i förskolan. De studerande får planera och reflektera över pedagogiska aktiviteter och utveckla strategier för att balansera användningen av digital teknik. 

Fokus ligger på att integrera digitala lösningar i pedagogisk dokumentation och daglig verksamhet, samt på att identifiera när det är bäst att undvika digitala verktyg för att skapa en sund och stimulerande lärmiljö. 

Kursen täcker också hur digitala verktyg och AI kan användas i planeringen av pedagogiska aktiviteter och dokumentation, vilket hjälper deltagarna att effektivt integrera teknik i sitt dagliga arbete. 

KURS 3: Pedagogisk tillämpning

20YH-poäng,8veckor, halvfart

Kursen fokuserar på att fördjupa deltagarnas förståelse för hur digital teknik kan tillämpas i förskolans verksamhet. 

Deltagarna får utveckla, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter som använder digitala verktyg, med målet att förbättra barns lärande och sin egen dokumentation. 

Kursen betonar praktisk tillämpning och ger deltagarna möjlighet att planera och testa olika pedagogiska upplägg som kan implementeras direkt i praktiken. 

Diskussioner och grupparbeten främjar utbyte av erfarenheter och idéer, vilket leder till en bättre förståelse för hur digital teknik kan användas för att skapa en balanserad och effektiv lärmiljö som stödjer både barnens och pedagogernas utveckling. 

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Förskolan i ett digitalt samhälle

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
ABF Vux - Göteborg
Darkegatan 1
412 50 Göteborg

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med en tydlig inriktning mot ett yrke. Vår utbildning är framtagen i nära samarbete med arbetslivet som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompetens. Vår yh-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Du...

Läs mer om ABF Vux - Göteborg och visa alla utbildningar.

Highlights