Korta YH-utbildningar

Design av digital didaktik

Längd
Längd: 18 veckor. Studietakt: Tredjedelsfart (33%)
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
31 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-03
Utbildningsform
Distans
Längd
Längd: 18 veckor. Studietakt: Tredjedelsfart (33%)
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
31 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-03
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

31 augusti, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-08-03

Om utbildningen

DESIGN AV DIGITAL DIDAKTIK

Design av digital didaktik

Har du behov av fortbildning inom informations- och kommunikationsteknik och AI kopplat till undervisning och skolverksamhet?  

Design av digital didaktikvänder sig till dig som äryrkesverksam som lärare, studiehandledare eller skolledare. Den passar både för digsom arbetar i klassrumsmiljö och för dig som bedriver distans- eller hybridutbildning.Då utbildningen kopplas till lärares och andra pedagogers eget arbete går den utmärkt att kombinera med heltidsarbete.   

Ordetdidaktiki utbildningens namn syftar på den del av pedagogiken som fokuserar på hur undervisning planeras, genomförs och utvärderas. Den innefattar analyser av vad som undervisas, hur det undervisas, och varför.​ 

Kollegialt lärande och formativ undervisning går som en röd tråd genom utbildningen. Vi jobbar med flippat klassrum och föreläsningarna är förinspelade. Det går att delta i utbildningen på två sätt. Ett där vi träffas online varje vecka och ett där du kan delta utan att vara med på träffarna. Se beskrivningen av de två spåren nedan.

Diskussionerna om implementering av IKT i undervisningen kopplas till de egna pedagogiska verksamheterna. 

För mer information om Design av digital didaktik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att vara behörig till utbildningen behövs:

 • Avlagd gymnasieexamen (svensk eller utländsk) där Svenska 2 eller SVA 2 ingår.

 • Dokumenterad pedagogisk yrkeserfarenhet på minst sex månader. 

Kursinnehåll

 • Kollegialt lärande

 • Formativ undervisning

 • Flippat klassrum

 • Multimodalt lärande

 • Olika digitala verktyg 

 • Strukturering av kurser på plattform

 • Planering av undervisningsmoment

KURS 1

10YH-poäng, 4 veckor, halvfart

Vetenskaplig teoribildning kring pedagogik, digitalisering och AI​

Denna kurs introducerar vetenskaplig teoribildning kring formativ pedagogik med fokus på digitalisering och AI. 

De studerande får en grundläggande förståelse för hur digitala verktyg och AI kan stödja och anpassa formativa metoder och främja en inkluderande och engagerande lärmiljö. Samt hur metoder som tydliggörande pedagogik och differentierad undervisning kan integreras för att skapa undervisningsupplägg som möter elevernas individuella behov. 

Kursen ger en teoretisk grund för hur digital teknik kan användas för att erbjuda kontinuerlig feedback och stödja elevernas lärprocesser. 

KURS 2

10YH-poäng, 4 veckor, halvfart

Lärgemenskaper och formativ bedömning på nätet

Denna kurs bygger vidare på teorier från kurs 1 och fokuserar på praktisk tillämpning av formativa arbetsmetoder och tydliggörande pedagogik. De studerande designar och analyserar digitala lärgemenskaper på en lärplattform, där metoder för nätbaserad kommunikation ingår. 

Kursen utforskar hur formativa arbetssätt kan förbättras med hjälp av digital teknik och AI för att ge relevant och kontinuerlig feedback, och hur undervisningen kan anpassas för att möta olika elevers behov och förutsättningar med differentierade upplägg på sin skolas lärplattform. 

Kursen visar också hur lärplattformar kan användas för att strukturera och planera kurser, och hur digitala verktyg och AI kan hjälpa lärare att spara tid genom att effektivisera kursbyggandet och förenkla administrativa uppgifter. 

KURS 3

10YH-poäng,4veckor, halvfart

Pedagogik och digital design i undervisningsupplägg

Denna kurs bygger vidare på kurs 1 och 2 genom att fokusera på planeringen av specifika undervisningsmoment inom en större kursstruktur med hjälp av digital teknik och AI. 

De studerande får praktisk erfarenhet av att utveckla undervisningsmoment som integrerar formativa arbetsmetoder med tydliggörande pedagogik och differentierade upplägg. Kursen visar hur digitala verktyg och AI kan användas för att effektivt strukturera och planera dessa moment, samt optimera dem för att stödja formativ pedagogik och ge kontinuerlig feedback.

Deltagarna lär sig att bryta ner en del av en kurs eller ett ämne och planera undervisningsmoment som skapar engagerande och inkluderande lärprocesser, med en kombination av formativa och summativa bedömningar. Kursen täcker också hur digital teknik och AI kan underlätta kursdesign genom att spara tid och effektivisera administrativa uppgifter, vilket möjliggör en mer fokuserad och skräddarsydd undervisning för olika elevers behov.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Design av digital didaktik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
ABF Vux - Göteborg
Darkegatan 1
412 50 Göteborg

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med en tydlig inriktning mot ett yrke. Vår utbildning är framtagen i nära samarbete med arbetslivet som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompetens. Vår yh-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Du...

Läs mer om ABF Vux - Göteborg och visa alla utbildningar.

Highlights