Korta YH-utbildningar

AI i utbildning

Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
8 oktober, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-03
Utbildningsform
Distans
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
8 oktober, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-03
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

8 oktober, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-08-03

Om utbildningen

Har du behov av fortbildning inom AI i undervisning?

Har du behov av fortbildning inom AI i undervisning?

Utbildningen "AI i utbildning" vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skolor och andra utbildningsverksamheter och vill lära dig förstå AI:s nya roll inom utbildning och använda dess potential för att förbättra både undervisning och planering. Utbildningen är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete och erbjuder flexibla studiemöjligheter. Genom kollegialt lärande får du möjlighet att applicera kunskaperna från utbildningen i praktiska sammanhang direkt på din arbetsplats.

Utbildningens syfte

Utbildningen AI i undervisning syftar till att ge lärare och pedagoger nödvändiga kunskaper och färdigheter för att effektivt integrera generativ AI i utbildningsmiljöer. Den är utformad för att stödja och förbättra lärandeprocesser, personanpassa undervisning och automatisera bedömningar med hjälp av AI. Utbildningen utgår från en formativ syn på lärandeprocesser. Genom att fokusera på både de tekniska och pedagogiska aspekterna av AI, strävar utbildningen efter att:

 • Förbättra undervisningskvaliteten: Genom att introducera innovativa metoder och verktyg baserade på AI, kan undervisningen göras mer engagerande, relevant och anpassad till varje elevs individuella behov.

 • Effektivisera undervisningspraktiker: Utbildningen lär ut hur AI kan användas för att skapa och optimera undervisningsmaterial och bedömningsverktyg, vilket underlättar lärares planering och genomförande av lektioner.

 • Främja etisk användning av AI: Utbildningen betonar vikten av att förstå och hantera de etiska aspekterna av AI i utbildning, inklusive rättvisa i bedömning och skydd av elevers integritet.

 • Förbereda för framtidens utbildning: Genom att utrusta lärare med kunskaper om den senaste AI-tekniken och dess tillämpningar, förbereder utbildningen dem för att möta framtida utmaningar och möjligheter i en digitaliserad utbildningsmiljö.

För mer information om AI i utbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att vara behörig till utbildningen behövs:

 • Avlagd gymnasieexamen (svensk eller utländsk) där Svenska 2 eller SVA 2 ingår.

 • Dokumenterad pedagogisk yrkeserfarenhet på minst sex månader. 

Kursinnehåll

Kunskaper:

 • Historisk och teknisk utveckling av generativ AI och dess potential i pedagogiska sammanhang.

 • Grundläggande och avancerade funktioner hos generativ AI, inklusive promptningstekniker och AI-modellträning.

 • Tillämpningar av generativ AI i undervisningsplanering, klassrumspraxis och bedömningsprocesser.

 • Etiska aspekter och utmaningar med AI i utbildning, särskilt inom bedömning och integritet.

Färdigheter:

 • Utforma och använda prompter för generativ AI för att skapa anpassade undervisningsmaterial och bedömningsverktyg.

 • Integrera AI-baserade lösningar för att förbättra lärandeprocesser, personalisera innehåll och automatisera bedömningar.

 • Utveckla undervisningsmaterial och bedömningsstrategier anpassade till pedagogiska behov med hjälp av generativ AI.

 • Hantera utmaningar och begränsningar med AI-teknologi, inklusive etiska överväganden och rättvisa i bedömning.

Kompetenser:

 • Använda generativ AI för att skapa effektiva undervisnings- och bedömningsmetoder som svarar mot elevers individuella behov.

 • Tillämpa kritiskt tänkande och etiska principer i utformningen av AI-baserade undervisningsstrategier.

 • Vägleda elever i användningen av AI, främja förståelse för AI
  möjligheter och begränsningar, samt stimulera kritiskt tänkande.

 • Analysera och utvärdera AI:s effektivitet och relevans i pedagogiska sammanhang och förbättra AI-integrerade undervisningspraktiker.

KURS 1: Generativ AI-teknik: historia, nutid och framtid i pedagogiska sammanhang

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart distans

Denna kurs ger en omfattande överblick över generativ AI, dess tekniska aspekter, historiska utveckling och relevans för utbildningssektorn. 

De studerande utforskar hur AI-modeller tränas och implementeras, med fokus på dess potential och utmaningar inom pedagogik. 

Kursen belyser viktiga milstolpar inom AI-utvecklingen och dess inverkan på utbildning och lärande, samt förbereder lärare för framtida integrering av AI i olika utbildningsverksamheter. 

KURS 2: Tillämpning av generativ AI i pedagogisk planering

10 YH-poäng, 4 veckor, halvfart distans

Denna kurs lär de studerande hur generativ AI kan användas för att effektivisera och förbättra undervisningsplaneringen. 

Kursen täcker användningen av AI för att skapa anpassade undervisningsmaterial såsom lärandematriser, prov och instuderingsfrågor. 

De studerande får praktiska övningar i att strukturera och planera lektioner och kursmoment med AI-stöd, vilket anpassas för olika utbildningskontexter. 

KURS 3: Generativ AI som ett verktyg i undervisningen

10YH-poäng,4veckor, halvfart distans

Denna kurs utforskar praktiska tillämpningar av generativ AI i undervisningen och dess bidrag till elevens lärande. 

Kursen täcker metoder för att använda AI som ett pedagogiskt verktyg i olika ämnen och kursplaner, inklusive ämnesspecifika tillämpningar. 

Kursen diskuterar även etiska aspekter och hur man vägleder elever i en kritisk och kreativ användning av AI-teknik i deras lärandeprocess. 

Slutligen behandlar kursen möjligheter och utmaningar i bedömning, med fokus på både formativ och summativ bedömning. 

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: AI i utbildning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
ABF Vux - Göteborg
Darkegatan 1
412 50 Göteborg

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med en tydlig inriktning mot ett yrke. Vår utbildning är framtagen i nära samarbete med arbetslivet som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompetens. Vår yh-utbildning är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Du...

Läs mer om ABF Vux - Göteborg och visa alla utbildningar.

Highlights