Visa studentum.se som: Mobil

Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska

ABF Stockholm Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
60 veckor
Heltid
CSN-berättigad

Videoreportage

Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska

Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska

Gå en yrkeshögskoleutbildning till Kontakttolk!

Utbildningen Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska startar i mars 2022 och genomförs på distans. Utbildningen är på 300 yh poäng och pågår under 60 veckor.

En kontakttolkutbildning genom ABF Stockholms Yrkeshögskola ger dig en kompetens inom ett efterfrågat yrkesområde och goda möjligheter till att få jobb efter avslutad examen.

Ansökningstiden har passerat för denna utbildning. På ABF Stockholm finns det möjlighet att söka en annan eftergymnasial kontaktutbildning mer information om den hittar du på vår hemsida. 

För mer information om Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

  • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxen-utbildning.
  • slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning
  • har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning

Utöver vad som gäller för grundläggande behörighet ställer vi krav på följande särskilda förkunskaper:

  • godkänt betyg eller motsvarande kunskaper: Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.
  • godkänt resultat på antagningsprov till kontakttolkutbildning 

Hör av dig till oss om du är osäker på om du är behörig. Vi hjälper dig!

Ansökan

Ansökningsperioden startar till sommaren 2021. 
Vi tar emot sen anmälan fram till och med 18 februari.

Vi bedömer din behörighet

Efter det att din ansökan har kommit in till oss tittar vi på de betyg och intyg som du har skickat. Om vi bedömer att du är behörig till utbildningen går du vidare till nästa steg som är vårt antagningsprov.

Urvalsprocessen

Om antalet sökande överskrider antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. De behöriga sökande kontaktas i så fall via yh-antagning.se och blir kallade till ett antagningsprov. Urvalet baseras på resultatet från särskilt prov.

Antagningsbesked

De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet kommer att erbjudas en plats på utbildningen och övriga kommer att tilldelas en plats på reservlistan. Antagningsbeskedet skickas senast 3 veckor innan start genom yh-antagning.se.
När du har fått antagningsbesked behöver du inom 5 dagar tacka ja till utbildningen för att behålla din plats. Vid uteblivet svar kommer din plats erbjudas till nästa sökande på reservlistan.

Kostnader

Du betalar inget för själva utbildningen.

Litteratur och resor/logi till skolan vid prov bekostar du själv.

ABF Stockholm Yrkeshögskola

Välkommen till ABF Stockholm Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med en tydlig inriktning mot ett yrke. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompetens. Gemensamt för alla yrkeshögskoleutbildningar är att de är avgiftsfria och...


Läs mer om ABF Stockholm Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

ABF Stockholm Yrkeshögskola

Sveavägen 41
111 83 Stockholm

Tel: 08-453 41 30

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska från ABF Stockholm Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter: