Visa studentum.se som: Mobil

Meritpoäng och områdesbehörighet

Hur räknar jag ut mina meritpoäng?

Hur räknar jag ut mina meritpoäng?

Meritpoäng läggs till ditt jämförelsetal, det vill säga ditt betygssnitt. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet du kan få är 22,5. Hur mycket meritpoäng du får är olika för olika utbildningar.

Du kan få meritpoäng om du har:

  • Gymnasieexamen från svensk gymnasieskola från 2014 och framåt
  • Gymnasieexamen från svensk gymnasial vuxenutbildning från hösten 2012 eller senare
  • Examensbevis från svensk gymnasieskola från 2003 eller senare, eller
  • Examensbevis från svensk gymnasial vuxenutbildning med bara kurser enligt 2001 års kursplaner
  • IB-examen från 2003 eller senare
  • EB-examen från 2003 eller senare
  • Avgångsbetyg från åländsk gymnasieutbildning, 2003 eller senare
  • Avgångsbetyg från Lycée International, svenska sektionen, 2003 eller senare

Meritpoäng och områdesbehörighet

Du kan få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik - oavsett vilken utbildning du söker. Dessa kurser kallas för meritkurser. Du måste ha lägst godkänt betyg i kursen för att du ska kunna tillgodoräkna dig meritpoängen. Du får inte mer poäng om du har högre betyg.

Meritkurser i moderna språk - max 1,5 poäng

Man kan få max 1,5 meritpoäng för meritkurser i moderna språk.

I ett språk kan du få 0,5 meritpoäng för steg 3, steg 4 ger ytterligare 0,5 poäng och om steg 3 krävs för behörighet ger steg 4 1,0 meritpoäng. Observera att om du får 1,5 meritpoäng för det första språket har du fått maxpoängen för moderna språk. Vidare kan du få meritpoäng för vissa kurser i svenskt teckenspråk för hörande.

Meritkurser i engelska - max 1,0 poäng

Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C 1,0 meritpoäng. Observera att du inte kan tillgodoräkna dig 1,0 meritpoäng för Engelska C om Engelska B krävs för behörighet. Om detta är fallet ger Engelska C 0,5 meritpoäng.

Alternativt för dig med gymnasieexamen

Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng.

Meritkurser i matematik - max 1,5 poäng

Om utbildningen du söker har grundläggande behörighet som krav ger matematik 2, 3 och 4 en halv meritpoäng vardera. 

Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng.

Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Kurser i Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng.

Områdeskurser - max 1,0 poäng

Utöver meritkurserna kan du få meritpoäng för områdeskurser. Områdeskurser är kurser som är särskilt värdefulla för den utbildning du har tänkt söka.

Områdeskurser är fördjupning eller specialisering i gymnasiekurser som är relevanta, men inte behörighetsgivande, för den utbildning du tänkt söka. Dessa kurser ger maximalt 1,0 meritpoäng. Meritkurserna moderna språk, engelska och matematik är inte områdeskurser. Du bara kan få meritpoäng för områdeskurserna när du söker en utbildning som har den aktuella områdesbehörigheten som behörighetskrav.

Områdeskurser ger följande meritpoäng:

  • En områdeskurs på 100 poäng = 0,5 meritpoäng
  • En områdeskurs på 50 poäng = 0,25 meritpoäng (OBS! Du får meritpoäng för högst två 50-poängs områdeskurser)

Räkna ut ditt snittbetyg här


Det finns 17 områdesbehörigheter. Här kan du ta reda på vilka behörighetsgivande kurser som kan ge särskild behörighet och vilka kurser som ger meritpoäng till din områdesbehörighet.Högskoleverket har bestämt vilka områdesbehörigheter som ska gälla för utbildningar som leder till en yrkesexamen. Universiteten och högskolorna bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för övriga utbildningar. Observera att vissa yrkesexamen kan ha flera områdesbehörigheter. Nedan kan du ta reda på vilken områdesbehörighet gäller för respektive yrkesexamen.Källa: Högskoleverket

Nu är du redo att söka utbildning, välj ditt intresseområde här nedan.
Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se