Visa studentum.se som: Mobil

Studera i USA

Studera i USA

Allt du behöver veta för att studera i USA!

NYC, San Diego, Chicago, LA, Boston, Austin och San Francisco är några av de städer som varje år lockar miljontals turiser till USA. Landets storlek gör det möjligt att uppleva allt från skidresor till solsemestrar – på samma vecka! Starka influenser från omvärlden visar sig i landets rika kulturliv och restaurangutbud.

Du som vill studera i USA kan välja mellan ett nästan oändligt utbud av skolor, du kommer garanterat att hitta något som passar dig. Du har en otroligt spännande och rolig tid framför dig! I den här guiden hittar du information som gör det lite lättare att ta steget dit.

» Hitta utbildningar i USA

Snabbfakta om USA

Språk

Engelska

 Huvudstad

Washington
DC

Valuta

Amerikansk
dollar ($)

 Befolkning

325,719,178


Planering inför studier i USA

Att ansöka till ett universitet eller college i USA skiljer sig från hur det fungerar i Sverige. I USA finns till exempel ingen central antagning, utan du söker till varje skola separat. Du behöver också fixa visum och bevis på att du kan finansiera dina studier. Därför är det bra att planera din studietid i USA minst ett år i förväg. Men låt inte det stoppa dig! Med lite planering, research och framförhållning är allt möjligt! Det är absolut värt det!

Hur ser utbildningssystemet ut i USA?

Likt många länder skiljer sig utbildningssystemet från Sverige. Systemet kan delas upp i tre olika typer: State universities, Private universities och Community colleges. Därefter har varje college eller universitet en hel rad olika skolor under sig. Ett universitet kan t.ex. ha både en School of arts och en School of business. Välj en skoltyp som passar dig när du ska studera i USA:

 • State Universities
  State Universities, även kallade Public Universities, drivs av den amerikanska staten. State Universities har ofta väldigt många studenter och kostnaden för undervisningen är väsentligt lägre än på de privata universiteten. Internationella studenter betalar samma avgift som studenter från USA.
 • Private Universities
  De privata universiteten finansieras genom en kombination av donationer, studieavgifter, forskningsprojekt, och gåvor från det lokala samfundet. Skolorna är normalt mindre och skolavgiften är högre än vid State Universities, men alla studenter betalar samma belopp oavsett om de är internationella studenter eller inte. 
 • Community Colleges
  Community Colleges har ett nära samarbete med high schools, samfundsgrupper och olika företag. De kan vara privata eller offentliga och erbjuder tvååriga utbildningsprogram. Skolavgiften är ofta låg och efter att du tagit examen är du normalt kvalificerad att gå ett relevant bachelorprogram vid ett lokalt State University.

Du som studerar i USA kan läsa på tre olika nivåer:

 • Undergraduate: Antingen två år (Associate degree) eller fyra år (Bachelor’s degree). Den svenska motsvarigheten till en Bachelor’s degree är en kandidatexamen.
 • Graduate: Ett till tre års påbyggnadsstudier för dig som har en Bachelor’s degree, vilket ger dig en Master’s degree. Den svenska motsvarigheten till en Master’s degree är en masterexamen, alt. magisterexamen beroende på hur länge du läser.
 • Post Graduate: Minst fyra års forskarstudier efter en Bachelor’s degree. Du som utbildar dig till läkare, jurist eller veterinär (för att nämna några utbildningar) i USA läser på post graduate-nivå.

På många skolor finns det även möjlighet att läsa enstaka terminer. Du som väljer att studera i USA som utbytesstudent, eller bara är intresserad av att vara där i ett läsår, kallas för visiting student eller non-degree student. Du har då ofta stor frihet när det kommer till att välja kurser. Alla universitet erbjuder inte den möjligheten, så det är bra att göra lite research innan du ansöker. 

Studera i USA

What are you majoring in?

Typiskt för utbildningssystemet i USA är att du söker till en skola och inte till ett specifikt program eller kurs. Det är först när du är antagen som du väljer vad du vill läsa. Systemet har många fördelar! Det finns stora möjligheter att skräddarsy din utbildning utefter dina egna behov. Du som läser en Bachelor’s degree läser fyra olika sorters kurser:

 • Core courses: Grundkurser i bl.a. engelska, matematik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Core courses är obligatoriska för alla studenter.
 • Major courses: Kurser i det ämne du vill specialisera dig inom. T.ex. marknadsföring, pedagogik, litteratur eller historia. Din utbildning ska till 25 procent upp till 50 procent bestå av major courses.
 • Minor courses: Kurser i ett andra ämne som du vill fördjupa dig i. Ämnet får gärna komplettera dina major courses. Antal minor courses är normalt ungefär hälften av det antal major courses du läser.
 • Elective courses: Övriga kurser i valfria ämnen. Det finns inga krav på att dina elective courses ska ha något med dina major eller minor courses att göra. Du är fritt fram att välja något bara för att det verkar kul!

Hitta utbildningar på skolor i USA!

Ett läsår i USA

Generellt sett är ett läsår i USA nio månader långt. Läsåret startar i augusti/september och avslutas i maj. Antalet terminer på läsår varierar skolorna emellan. Ett läsår kan vara två, tre och fyra terminer. På många skolor kan du även läsa sommarkurser för att påskynda utbildningen. Av akademiska och sociala skäl rekommenderas utländska studenter att påbörja sina studier i USA på hösten. Du som börjar plugga på hösten kan dessutom söka fler stipendier än de som börjar på våren.

Såhär får du som studerar i USA betyg:

Betygsskalan i USA går från A till F och fördelas efter procenttal. För att få ett A på ett prov behöver du till exempel få mellan 90 - 100 procent rätt. Allt du gör under läsåret påverkar dina slutbetyg. Tentor, inlämningar, labbrapporter, studieuppgifter och närvaro räknas in när betyget sätts.

Varje kurs du läser när du studerar i USA ger dig ett visst antal poäng (credits). Det är rekommenderat att läsa 15 credits per termin om du studerar på heltid. Skolorna har studievägledare som hjälper dig  att planera och välja kurser utefter hur många credits du behöver.

Vilka förkunskaper behöver jag för att studera i USA?

När du vet på vilken skola du vill studera på behöver du ta reda på om du uppfyller de behörighets- och språkkrav som den kräver av sina studenter. Nästan alla universitet och college i USA vill att utländska studenter gör ett språktest i engelska. Vilket språktest du behöver göra beror på vilken skola du ska läsa på och på vilken nivå. De två vanligaste testen är:

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) är det vanligaste språktestet. Det går att skriva i Malmö och Stockholm och kostar $260. Det ges flera gånger i månaden, men det är många som vill skriva det så anmäl dig i god tid.
 • International English Language Testing System (IELTS) är ett test vars resultat godkänns av vissa skolor i USA. Testet går att skriva på Folkuniversitet i en handfull städer i Sverige och kostar 2500 kronor.

Utöver ett språktest behöver du som vill studera i USA ofta göra ett kunskapstest. I USA använder man sig av ett test som påminner om det svenska högskoleprovet vid antagningen av nya studenter. De flesta skolorna godkänner resultat av två olika test:

 • Scholastic Assessment Tests (SAT) är det vanligaste testet. SAT:s har fyra olika delar: Reading, Writing, Language och Mathematics. Ett SAT kan du göra i Stockholm och Malmö ett par gånger per år.
 • American College Testing (ACT) liknar SAT i utformningen, men delarna är English, Mathematics, Reading och Science. Du kan göra ett ACT i Göteborg, Malmö och Uppsala flera gånger per år.

Tänk på att olika skolor har olika antagningskrav när det kommer till poäng på språk- och kunskapstester. Det är bra att kolla upp vad du behöver innan du gör testerna.

Studera i USA

Jag vill studera i USA – Hur ansöker jag?

Det är viktigt att komma ihåg att du inte ansöker till ett specifikt program i USA, utan till en skola. Först när du är antagen kan du börja pussla ihop de kurser som du vill att din utbildning ska innehålla. En annan stor skillnad från Sverige är att USA inte har någon central antagningsportal. Du söker direkt till de skolor du är intresserad av. 

När du söker till en skola i USA behöver du skicka med:

 • Ansökningshandlingar. Du får skolans ansökningshandlingar genom att ta kontakt med deras Office of admissions, alternativt ladda ner dem online.
 • Information om tidigare utbildning och betyg. Tänk på att dessa handlingar behöver översättas till engelska.
 • Dina resultat i språk- och kunskapstesterna.
 • Rekommendationsbrev. Ett rekommendationsbrev ska skrivas av en rektor, utbildningsledare, handledare eller lärare som känner dig väl och kan bedöma och beskriva din potential som student.
 • En uppsats. Många skolor vill att du skriver en s.k. college essay när du ansöker. Det är en uppsats skriven särskilt för det här tillfället. Många gånger påminner uppsatsen om ett personligt brev där du berättar om dig själv, dina mål, tankar och erfarenheter. Du kan också få ett ämne att skriva om. T.ex Ditt första minne.
 • Bevis på att du klarar finansieringen. Skolan behöver se ett bevis på att du kan betala för din utbildning. Om du är studiemedelsberättigad kan du få ett intyg från CSN. Det går också bra med ett intyg från din bank.

Tänk på att olika skolor kan ha olika krav på vad din ansökan ska innehålla, dubbelkolla vad den skola du vill gå på behöver. Skicka aldrig iväg originaldokument, ta alltid en kopia!

Vad kostar det att studera i USA?

I USA är du själv ansvarig för finansieringen av dina studier. Kostnaderna varierar mellan olika utbildningar, och påverkas av vilken typ av skola du vill gå på och vilken nivå du planerar att läsa på. The College Board i USA uppskattar den årliga kostnaden för utbildning + så kallade living expenses (boende, transport, mat m.m.) läsåret 2017/2018 såhär:

 • Tvåårigt Community college: $17 580
 • Fyraårigt State college/university: $25 290 (för studenter från den aktuella staten)
 • Fyraårigt State college/university: $40 940 (för studenter från en annan stat)
 • Fyraårigt Private non-profit college/university: $50 900

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en garanti att en statlig skola kostar mindre än en privat, och att olika institutioner på skolorna kan kosta olika mycket. Det är en bra idé att göra en individuell beräkning på avgifter och utgifter så att du säker på att din budget räcker till. För att få studera i USA krävs det en dokumentation på att du kan täcka dina kostnader.

Finansiera dina studier med lån och stipendium

Det finns många olika sätt att finansiera sina studier i USA. Börja med att kontakta CSN för att se om du är berättigad till studiemedel. Av CSN kan du söka studiebidrag om ca 720 kronor i veckan, men också om extra stora lån anpassade för utlandsstudier. Du kan också låna pengar till resor och försäkring. På CSN.se kan du räkna ut hur stora lån du kan söka.

Ett annat sätt att finansiera dina studier i USA är att söka stipendier. Du som vill studera på en undergraduate-nivå kan ha svårt att hitta ett stipendium att söka i Sverige. Men skolorna själva har flera stipendier du kan söka. De kan du ansöka om när du har börjat studera där. Skolan vill gärna se att alla elever bidrar till att göra skolan till en dynamisk plats. Du som söker ett stipendium när du studerar i USA behöver tänka igenom varför skolan blir bättre och roligare med dig där. Du kanske är intresserad av idrott, musik, teater eller har ett aktivt företagsintresse? Lyft det i din ansökan. Du som har satsat hårt på en idrottsgren kan söka särskilda idrottsstipendium - läs mer på Athleticademix.se

Studera i USA

Behöver jag ett visum för att studera i USA?

Ja! För att studera i USA behöver du som är svensk medborgare ett särskilt studentvisum. För att ansöka om studentvisum behöver du en bekräftelse från din skola. Den bekräftelsen får du genom att ha:

 1. Tackat ja till skolans erbjudanden om studieplats
 2. Betalat in depositionsavgiften till skolan.

Du ansöker om studentvisum hos den amerikanska ambassaden i Stockholm. Alla som ansöker om studentvisum blir kallade på intervju. På ambassadens hemsida kan du se vilka handlingar de vill att du har med dig vid intervjutillfället. Det är viktigt att du har rätt visum när du reser till USA för att studera. Det går inte att ansöka om ett studentvisum när du är i landet. Hur länge du ska studera i USA och vilken nivå du ska läsa på påverkar vilket visum du behöver. Ambassaden kan hjälpa dig med din ansökan.  

Vad behöver jag för försäkring när jag ska studera i USA?

Du som ska studera i USA behöver ha ett bra försäkringsskydd. Om du ska vara i landet en längre tid är det viktigt att du har möjlighet att besöka t.ex. läkare eller tandläkare. Du behöver också en försäkring som hjälper dig om du blir utsatt för tråkigheter som inbrott eller brand. Om du ska åka som utbytesstudent har du ibland möjlighet att använda de försäkringsförmåner som din skola erbjuder. 

Fixa studentboende i USA

Du som ska studera i USA har i princip tre olika boendemöjlighet att välja mellan.

 1. On Campus: Studentkorridor eller studentlägenhet på skolområdet. I en studentkorridor (dormatories, eller ”dorm’s”) delar du ofta rum med en annan student, och badrum med en större grupp. Du som bor på campus lär snabbt känna dina grannar. Mot extra betalning kan du dessutom äta frukost, lunch och middag på campus.
 2. Off Campus: Många väljer att bo utanför skolområdet. Det är oftast en billigare lösning och du kan själv välja den typen av boende och del av staden som passar dig bäst. Skolornas internationella kontor kan hjälpa dig som letar efter privata lägenheter. Många väljer också att gå ihop med andra studenter och bilda ett slags kollektiv.
 3. Värdfamilj: Vissa skolor erbjuder sina internationella studenter möjligheten att bo hemma hos en amerikansk familj under tiden de studerar i USA. Att vara inneboende hos en värdfamilj ger dig möjlighet att snabbt få en inblick i det amerikanska samhället.

Du kan vända dig till skolan du ska läsa på för att hitta ett boende. De flesta skolor har någon som kallas för Housing Office, där du kan få tips och och hjälp i din bostadsjakt. Du kan också börja leta bostäder online innan du åker. Bland annat finns det många rum och lägenheter som hyrs ut via Craig’s list (som är den amerikanska versionen av Blocket). Men tänk på att inte betala för något du inte har sett än. Ett bra sätt att leta boende är också att hålla koll på anslagstavlor och liknande på campus. 

Studera i USA

Jag vill verkligen studera i USA, men tycker att det verkar krångligt!

För dig finns det massor av utlandsförmedlingar som kan hjälpa dig. Många av dem har kostnadsfri rådgivning och kan sedan hjälpa dig hela vägen från research till studiestart. De guidar dig genom ansökningar, vad du behöver för visum och hjälper dig att leta boende. Både du som vill läsa en hel utbildning, eller endast 1-2 terminer i USA kan ta hjälp av en utlandsförmedling.

Om du redan läser på ett universitet i Sverige kan du åka på ett utbyte. Många svenska universitet är knutna till Erasmusprogrammet som är ett utbytesprogram för studenter över hela världen. Fråga din studievägledare vad din skola har för möjligheter. 

Ordlista för dig som vill studera i USA:

 • Semester = Termin
 • Credits = Poäng
 • Dorm = Studentkorridor
 • Tuiton Fee = Terminsavgift
 • Spring break = Lov mitt i vårterminen
 • Grad school = Masterprogram
 • Visiting student = Utbytesstudent
 • Exam = Tenta
 • Paper = Inlämningsuppgift
 • SAT = USA:s version av högskoleprovet
 • Campus = Skolområde
 • Major = Kurser i det ämne du specialiserar dig på
 • Intern = Praktikant

Hitta utbildningar i USA här! 

Källor: CSN.se, Collegeboard.org, usemb.se

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2020-01-28

Vill du plugga utomlands? Åk på ett utbyte!

Else Mikkelsen Båge pluggar medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet. Hösten 2018 gjorde hon ett utbyte inom programmet och åkte till Skottland för att studera på The University of Edinburgh. Läs mer om hennes upplevelse här!
Artikeln är ett gästinlägg skriver av Studentjob.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-16

Möt din framtida högskola: KTH - Kungliga Tekniska Högskolan

På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samlas studenter och forskare från hela världen för att studera teknik och innovation. Skolan grundades år 1827 och är idag Sveriges största- och ett av Europas främsta tekniska universitet.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-04-02

Hur pluggar du bäst på distans?

Just nu rekommenderas alla skolor från gymnasiet och uppåt att hålla undervisning på distans på grund av det rådande coronaviruset. Hur van är du att plugga hemifrån? Vi listar våra bästa tips för att plugga effektivt på distans!

Läs mer
Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se