Så blir du tunneltågförare

 tunnelbaneförare

Vägen till att bli tunneltågförare är omfattande då flertalet intervjuer och tester görs. Har du tidigare arbetat skift eller arbetat efter någon form av säkerhetsföreskrifter är det mycket meriterande.

För att bli tunneltågförare ska du ha fyllt 20 år innan utbildningen påbörjas samt att du ska ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik från gymnasiet. Utbildningen är en internutbildning med betald lön.

Vad gör en tunneltågförare?

En tunneltågförare kör tunneltåg i Stockholm. Yrket innebär dels ansvar över tåget men även resenärerna med stort fokus på säkerhet och punktlighet. Du arbetar självständigt men du möter även många resenärer där du förväntas kunna ge service på ett informativt och trevligt sätt.

Yrket ställer stora krav på noggrannhet och uppmärksamhet. Tunneltågförare är ett ansvarsfullt och ett spännande yrke i en av Stockholms mest intensiva miljöer. 


Förmågor & kompetenser som är bra att ha för en tunneltågförare

📋 Noggrannhet 

Yrket sätter prov på noggrannheten och punktligheten

👷 Säkerhetsfokus

Du ska kunna köra tåget med stort fokus på säkerhet och uppmärksamhet

🤝 God kommunikativ förmåga

Kontakten med resenärer och trafikledning är viktig, därför behöver du ha en god kommunikativ förmåga 

📄 Förmåga att följa rutiner och regler

Arbetet är rutinbaserat och regelstyrt, du behöver därför ha möjlighet att arbeta systematiskt


Lönestatistik för tunneltågförare

39 700 k/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser