Så blir du bangårdsarbetare

Hur blir du bangårdsarbetare? 

För att bli bangårdsarbetare är det meriterande att ha en gymnasieexamen. Sedan går du en intern utbildning på det företaget du ska arbeta på som leder till att du blir bangårdsarbetare. 

En utbildning till bangårdsarbetare genomförs oftast i början av din anställning och pågår under cirka 13 veckor. Om du även ska utbildas till radiolokförare tar utbildningen ytterligare 3–4 veckor.  

Under utbildningen varvas teori med praktik och beroende på var du utbildas kommer utbildningen ske på utbildningsorten parallellt med din framtida hemmastation. 

Vad gör en bangårdsarbetare?

Ditt arbete som bangårdsarbetare går ut på att du ska koppla isär och växla ihop olika tågvagnar. Du arbetar på bangårdsområdet, dit godståg med vagnar som ska transporteras vidare anländer. I dina arbetsuppgifter ingår det att koppla isär de ankommande tågvagnarna och växla ihop dem med de avgående tågen så att de hamnar rätt när de åker vidare.  

Arbetet görs bland annat med radiostyrda lok och sker efter noga uppsatta tidtabeller och planeringar för att garantera att allt går som det ska. I dina arbetsuppgifter kan det också ingå att du själv transporterar vagnar mellan olika delar av bangården.  

Du kan även arbeta med växling av persontåg. Det är inte heller ovanligt att du får hjälpa lokförare med säkerhetskontroller av tåget samt med bromsprov. Det innebär att du behöver kunna fokusera och vara väldigt noggrann. Det är också bra att ha god fysik då arbetet är mycket aktivt och sker utomhus.

Framtidsutsikter för en bangårdsarbetare

Det finns för tillfället ingen prognos för yrkets framtidsutsikter på Arbetsförmedlingen.

Lönestatistik för bangårdsarbetare

34 100 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2021


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb

Senast uppdaterad: 16 feb 2023

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in