Så blir du anläggningskonstruktör inom järnväg

Vill du jobba tekniskt inom järnväg? Då kan anläggningskonstruktör vara ett yrke för dig! Läs mer om arbetsuppgifter och vilken utbildning du behöver för att bli anläggningskonstruktör inom järnväg här!

anläggningskonstruktör inom järnväg

Hur blir du anläggningskonstruktör inom järnväg?

En anläggningskonstruktör arbetar tekniskt. Det är därför fördelaktigt om du har gått teknikprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet under gymnasiet då du automatiskt är behörig till att söka en tvåårig YH-utbildning till anläggningskonstruktör.  

En annan väg att gå för att bli anläggningskonstruktör inom järnväg är att gå en högskole- eller universitetsutbildning.

Vad gör en anläggningskonstruktör?

En konstruktör inom järnväg arbetar med olika programvaror och hjälper till att skapa kostnadseffektiva konstruktionslösningar. Du behöver viss kunskap inom verkstadsutrustningar som kan användas inom järnväg. Konstruktören dimensionerar och utformar de bärande delarna i anläggningen.

Vad som urskiljer en anläggningskonstruktör med en anläggningsingenjör är att ingenjören inte nödvändigtvis arbetar med anläggningens bärande delar utan har en mer planerande och överskådlig roll.


Varför valde du järnvägen, Anton?

Möt vår ambassadör Anton som jobbar med konstruktion inom järnvägen!

Läs intervjun


Framtidsutsikter för en anläggningskonstruktör

Anläggningskonstruktör är idag ett eftertraktat yrke då branschen står inför en kompetensbrist och behöver anställa tusentals konstruktörer de kommande åren. Många infrastrukturprojekt planeras som ska förbättra möjligheterna för människor runt om i hela landet att kunna pendla till sina jobb och skapa miljövänliga transportvägar. 

Källa: järnvägsjobb.se


Lönestatistik för anläggningskonstruktör

42 500 kr/månad

Statistiken hämtas från SCB:s lönesök, siffror från 2022


Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, som är järnvägsbranschens gemensamma arena för samarbete kring för utbildningar och attraktivitet. JBS jobbar för att järnvägsbranschen ska ha utbildad och kompetent personal som är redo för framtidens utmaningar.

Järvägsjobb


Tillbaka till Järnvägsjobb


Annonser