Visa studentum.se som: Mobil

Yrkeshögskolemässan i Stockholm 2018

Yrkeshögskolemässa i Stockholm 2017Yrkeshögskolemässan i Stockholm 2018

Varmt välkommen till YH-mässan i Stockholm, utbildningsmässan med fokus på Yrkeshögskola! Mässan kommer att äga rum någon gång i mars 2018, mer information kommer att publiceras här.

Utbildningsmässa med fokus på YH

Yrkeshögskoleutbildningar, även kallat YH-utbildningar, uppstår av att det finns ett behov på arbetsmarknaden och de bedrivs i ett nära samarbete med näringslivet. De flesta utbildningarna är mellan ett till tre år långa och de är kostnadsfria samt ger studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

De flesta utbildningarna består till en tredjedel av praktik som kallas för Lärande i arbete. På detta sätt får man praktisk erfarenhet och kontakt med företag i branschen. Hela tanken med YH-utbildningar är att de ska leda till jobb direkt efter examen. Statistiken visar att så även är fallet. Hela nio av tio har jobb sex månader efter avslutad YH-utbildning.

Seminarium under dagen

I samband med Yrkeshögskolemässan i Stockholm kommer det att hållas kostnadsfria seminarium under dagen. Det kommer att hållas 15-minuters seminarium där skolor berättar om sin bransch och sina utbildningar. Det kommer även att hållas längre föreläsningar, mer information kommer!

För studievägledare

Om du arbetar med studievägledning är du varmt välkommen till våra vägledarseminarium som arrangeras på samtliga orter. Vägledarseminariet, som är ett frukostseminarium, hålls på morgonen i samband med mässorna och vi bjuder på frukost och föreläsning av Myndigheten för Yrkeshögskolan som berättar om utbildningsformen och hur en Yrkeshögskoleutbildning fungerar. 

För skolor

Vill du ställa ut på någon av våra Yrkeshögskolemässor? Eller har du frågor om mässan? Välkommen att ta kontakt med projektledare Erik på erik.holmstrom@studentum.se

Välkommen till Yrkeshögskolemässan i Stockholm 2018!