Visa studentum.se som: Mobil
Om undersökning Sveriges topp 10 studentstäder

Sveriges bästa studentstad 2021: Om undersökningen

Vill du veta mer om hur vi har gått tillväga för att ranka topp 10 studentstäder i Sverige? Här kan du läsa mer om vår insamling av data, metoder och beräkningar.

Varför ranka Sveriges bästa studenstäder?

Vi på studentum.se gör varje år användarundersökningar på sajten för att ta reda på vad våra besökare vill ha svar på. Det som brukar vara gemensamt varje år är att våra användare uttrycker att det är svårt att välja, oavsett om det gäller utbildning, skola eller stad. För att bättre kunna hjälpa våra användare att välja utbildning (och studenstad) har vi därför skapat rankningen topp 10 studenstäder i Sverige. 

Urvalskriterier för städerna

I den här undersökningen har vi valt att göra ett urval av städer baserat campus för universitet- eller högskoleutbildning. Alla städer som är med i rankningen för Sveriges topp 10 studentstäder har minst ett campus för universitet- och högskoleutbildning. Följande städer har därför undersökts:

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Västerås
 • Helsingborg
 • Malmö
 • Gävle
 • Uppsala
 • Karlstad
 • Linköping
 • Lund
 • Umeå
 • Sundsvall
 • Norrköping
 • Luelå
 • Skellefteå
 • Östersund
 • Borås
 • Trollhättan
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Växjö
 • Örebro
 • Falun
 • Karlshamn
 • Borlänge
 • Kiruna
 • Örnsköldsvik
 • Piteå
 • Kristianstad
 • Halmstad
 • Skövde
 • Karlskrona
 • Visby
 • Eskilstuna

Urval och vägning av parametrar i rankningen

Enligt studentum.se:s användare kan det vara lika svårt att att välja var man ska plugga som vad. Men vad värdesätter blivande studenter när de väljer vilken stad de ska plugga i? Vi gjorde under hösten 2020 en undersökning bland våra användare för att ta reda på just detta. Vi tog fram nio parametrar som kan spela in i valet av studentstad och bad svaranden i undersökningen att välja de tre viktigaste parametrarna. Utifrån respondenternas svar har vi sedan använt procentandelen för varje parameter i rankningen av städerna.

Parametrar med procent för vägning

 • Karriärmöjligheter, 73,18%
 • Kommunikationer, 55,81%
 • Möjlighet till extrajobb, 36,59%
 • Möjlighet till praktikplats, 32,36%
 • Studentlivet, 26,28%
 • Kort bostadskö, 24,65%
 • Utbud av sport- och fritidsaktiviteter, 19,54%
 • Möjlighet till master & forskarutbildning, 15,85%
 • Utbud av kultur och event, 5,74%

Insamling av externa datakällor

För att kunna göra en objektiv ranking av studentstäderna har vi använt oss av olika externa källor för att samla in data om de olika parametrarna.

Karriärmöjligheter 

För att avgöra vilken studentstad som har bäst karriärmöjligheter har vi samlat in data om genomsnittlig månadslön i de kommuner som staden tillhör (SCB, 2019) och antal lediga jobb som fanns att söka i kommunerna under hela 2020 (Arbetsförmedlingen). Den samlade datan har vi sedan använt för att få en överblick över vilka studentstäder som erbjuder bäst karriärmöjligheter.

Källa: Kommunsiffror (SCB), Arbetsförmedlingens månadsstatistik

Kommunikationer

För att bestämma vilka städer som erbjuder bäst kommunikationer, både inom staden och till och från staden, har vi både tittat på antal anslutande tågriktningar samt allmänhetens upplevelse av kvalitén på kollektivtrafiken inom städerna. För att sammanställa data över anslutande tågriktningar har vi använt SJ:s tågkarta. När det gäller kollektivtrafiken inom städerna har vi använt oss av Svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafiksbarometern (årsrapport 2019) och tittat på nöjdhet hos allmänheten i respektive stad. 

Källa: SJ:s tågkarta, Kollektivtrafikbarometern 2019

Möjlighet till extrajobb

Vad gäller antal extrajobb finns det ingen samlad historisk data för hela 2020, men för att få en uppfattning om antal lediga extrajobb i de olika städerna samlade vi in data från aktiva annonser för deltidsjobb på Platsbanken (Arbetsförmedlingen) den 24 nov 2020. Vi tittade på respektive kommun som städerna tillhör.

Källa: Platsbanken, Arbetsförmedlingen

Möjlighet till praktikplats

Vad gäller möjlighet till praktikplats finns det tyvärr inte en enda källa som visar antalet praktikplatser per stad. Praktikplatser annonseras ofta på flera ställen, till exempel på företagens hemsidor, universitet- eller högskolornas hemsidor och ibland inte alls. För att få en uppfattning om vad studentstäderna kan erbjuda samlade vi in data från aktiva annonser för praktik på sajten Indeed.com den 3 december 2020. 

Källa: Indeed.com

Studentlivet

För att bestämma vilka studentstäder som har det bästa studentlivet har vi samlat in  data om antal nationer och studentkårer som finns i respektive studentstad. Källor som vi har använt för att samla in datan är universitet- och högskolors hemsidor samt studentkårers hemsidor.

Kort bostadskö

För att avgöra vilka studentstäder som har kortast bostadskö har vi tittat på SFS:s (Sveriges Förenade Studentkårer) Bostadsrapport från 2020 där de undersöker boendesituationen i respektive studentstad. SFS använder tre olika nivåer för att bedöma hur snabbt studenter kan få ett tryggt boende och vi har utgått från dessa när vi har rankat studentstäderna i parametern kort bostadskö.

Källa: SFS Bostadsrapport 2020

Utbud av sport- och fritidsaktiviteter 

Vad gäller utbudet av sport- och fritidsaktiviteter har vi jämfört hur mycket pengar kommunerna lägger per invånare inom dessa områden. För att utföra detta har vi använt oss av Kolada, en tjänst för att jämföra olika verksamheter i kommuner och regioner. Databasen är framtagen av staten och SKR.

Källa: Kolada

Möjlighet till master- och forskarutbildning

För att avgöra vilka studentstäder som erbjuder bäst möjlighet att plugga vidare i form av master- och forskarutbildning har vi tittat på vilka städer som erbjuder detta samt hur många masterprogram som finns att söka i respektive stad. Vi har använt oss av universitet- och högskolors hemsidor för att samla in datan.

Utbud av kultur och event

Vad gäller utbudet av event och kultur har vi jämfört hur mycket pengar kommunerna lägger per invånare inom dessa områden. För att utföra detta har vi använt oss av Kolada, en tjänst för att jämföra olika verksamheter i kommuner och regioner. Databasen är framtagen av staten och SKR.

Källa: Kolada

Metod för beräkning av rankningen

 1. Först har vi sammanställt data för varje enskild parameter
 2. Efter det har vi räknat ut ett genomsnitt för att ta fram ett rikssnitt i varje parameter
 3. Respektive stads data sätts sedan i relation till rikssnittet. Om en stad ligger precis på rikssnittet får den 100%. Det är alltså positivt att ligga nära, på eller över rikssnittet, medan det är negativt att ligga långt under rikssnittet.
 4. Procenten har sedan räknats om till poäng mellan 0-100 där relationen till rikssnittet avgör hur mycket poäng en stad får.

Samma metod har använts för att beräkna varje stads poäng i alla parametrar. Städernas slutgiltiga rankning är baserad på respektive stads samlade poäng för alla parametrar, där varje parameter är vägt efter resultatet i den användarundersökning som vi utförde bland blivande studenter. 

Exempel: 73 % av respondenterna svarade att parametern karriärmöjligheter var viktigast i val av studentstad, alltså väger karriärmöjligheter 73% i den slutgiltiga beräkningen. Det gäller alltså att få höga poäng i så många parametrar som möjligt för att kunna tävla om en plats bland Sveriges topp 10 studentstäder!

Översikt av alla städer och parametrar

Om du är nyfiken och vill dyka ner i våra uträkningar, eller så hur alla städer presterade i respektive parameter kan du ladda ner det här dokumentet.


Har du några frågor om rakningen? Mejla oss på info@studentum.se!


 Tillbaka till topp 10 studentstäder

Senast uppdaterad: 08 feb 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-02-08

Uppsala: Sveriges sjunde bästa studentstad 2021

Sveriges sjunde bästa studentstad är Uppsala! Med sitt breda studentliv med nationer och kårer samt bra karriärmöjligheter presterar Uppsala bra i rankningen bland Sveriges topp 10 studentstäder. Läs mer om varför Uppsala är Sveriges sjunde bästa studenstad här!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-02-08

Västerås: Sveriges tredje bästa studentstad 2021

Västerås kommer på tredje plats bland Sveriges bästa studentstäder och presterar bra bland parametrar som kommunikationer, karriärmöjligheter och kort bostadskö, vilket är några av de viktigaste sakerna i valet av studentstad. Läs mer om varför Västerås är Sveriges tredje bästa studenstad här!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-02-08

Linköping: Sveriges nionde bästa studentstad 2021

Linköping är studentstaden med stort L. Söker du ett aktivt studentliv med goda möjligheter till extrajobb är Linköping definitivt en stad som lämpar sig för studenter. Linköping är Sveriges åttonde största stad och ligger relativt centralt beläget i landet vilket medför goda tågförbindelser. Med detta i bagaget hamnar Linköping på nionde plats bland Sveriges bästa studentstäder.

Läs mer