Man lärde sig något nytt precis varje dag

Jag valde att läsa Tyska i praktiken för att jag verkligen ville få upp mina kunskaper i tyska och lära mig ett tredje språk flytande. Det bästa med kursen är att du blir omringad av språket på ett bra och strukturerat sätt genom upplägget med lektioner och praktik.

De första månadernas undervisning var guld värd i att få upp grunderna igen, vilka senare cementerats genom praktiken. Det som var jobbigt i början var just att våga räcka upp handen och ”göra bort sig” men idag är jag så glad att jag gjorde detta, då det är just därför jag på sex månader förbättrats så pass mycket.

Min språkpraktik gjorde jag på kommunikationsagenturen Nordis där mina huvudsakliga uppgifter har varit att skriva artiklar på tyska till Svenska Handelskammarens tidning ”Schweden Aktuell”. Tidningen har en plan över olika teman som ska behandlas, men det är fritt fram att komma med egna synvinklar eller perspektiv om dessa.  Jag har också fått i uppgift att göra research, förbereda/skriva intervjufrågor och även leta passande bilder till reportagen.

Det bästa med språkpraktiken har helt klart varit att bli så omringad av språket att man helt enkelt ”måste” lära sig. När du är på en tysk arbetsplats har du ingen utväg och det är också då den mentala processen och språkinlärningen får en riktig kick. Jag har lärt mig att föra flytande samtal med en bra grundgrammatik, samtidigt som jag lärt mig hur arbetsplatser i Tyskland fungerar. Idag är jag modigare och kan se (arbets)livet ur ett mer dynamiskt och internationellt perspektiv. Kursen öppnar också för ett nytt socialt liv, vilket också boostar kunskaperna och innebär att man lär sig något nytt, om sig själv eller språket, precis varje dag.

Genom exkursionerna kände jag att min bild av Tyskland ändrades och jag fick verkligen upp ögonen för Nordrhein-Westfalen och vilket speciellt område i världen man faktiskt har befunnit sig i. Jag älskar Düsseldorf och det  bästa med staden är närheten till allt och kulturlivet. Det handlar inte bara om att svänga in och ta en altbier eller promenera vid Rhein – det handlar om en livsstil där människor är öppna och trevliga, något som ju också hjälper språket framåt.  Jag har bott i flera europeiska länder men skulle säga att Düsseldorf har en kontinental approach, vilket alltså i praktiken innebär att invånarna här samlas mer kring stadens kulturella utbud och inte är rädda för att ta kontakt med varandra och knyta nya, viktiga band.

Att som svensk komma hit ger en bra bild över vad Europa kan erbjuda och med det sagt finns det mycket positivt att ta med sig hem till Sverige. Det är inte bara min tyska som förbättrats på Tyska i praktiken, utan mitt personliga och professionella nätverk har utvecklats enormt under tiden i Düsseldorf. Idag har jag två hemländer och jag har verkligen utvecklats personligt samtidigt som jag träffat vänner för livet. Att jag nu faktiskt kan säga att jag pratar tyska flytande, även om självklart misstag förekommer, innebär att jag nått det mål jag kom hit för att nå.

Senast uppdaterad: 18 dec 2018

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in