Visa studentum.se som: Mobil

Alternativt urval - Socionomprogrammet

alternativt urval till socionomprogrammet

Bli antagen till socionomprogrammet via intervju

Det finns ett annat sätt att komma in på det populära socionomprogrammet än med höga betyg och högskoleprov. På vissa högskolor och universitet kan du nämligen ansöka till utbildningen genom den tredje urvalsgruppen alternativt urval! Läs mer om vilka universitet och högskolor som erbjuder detta nedan.


Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Ett antal studenter antas till högskolans Socionomprogram via alternativt urval. Metoden som används för urvalet är intervju. Samma förkunskapskrav som för betyg och högskoleurval gäller för det alternativa urvalet: 

Grundläggande behörighet  + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5).

Processen – tre olika kriterier för att komma på intervju

För att få komma på intervjun behöver du först ansöka till socionomprogrammet som vanligt på antagning.se samt eventuellt laddat upp rätt dokument (se instruktioner här) alternativt skickat dem till Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM. Det är viktigt att du väljer socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola som ditt förstahandsval. Därefter bedöms din formella behörighet, det vill säga betyg och eventuellt högskoleprov.

Steg två i processen är att lämna en särskild intresseanmälan på högskolans hemsida senast den 15 april. Intresseanmälan öppnar den 16 mars. Den tredje delen i processen är ett skriftligt prov som den sökande måste genomföra. Högskolan skickar ut en kallelse till provet via mejl under vecka 16-17. 

Högskolan gör sedan ett urval av de sökande som uppfyllt de två första kriterierna ovan samt genomfört det skriftliga provet. Under vecka 21-22 kallas (via mejl) de utvalda sökande på intervju. Intervjuernas genomförs sedan under vecka 24. Om du behöver komplettera betyg eller intyg ska du skicka in detta (via antagning.se) senast den 18 juni för att vara behörig till utbildningen. Den 9 juli kommer det första antagningsbeskedet - glöm inte att tacka ja om du är antagen! 

Saknar du behörighet till socionomprogrammet?

Är du inte behörig till utbildningen? Då kan du ansöka om reell kompetens! Om du har arbetslivserfarenhet inom ett yrke eller andra meriter som är relevanta för utbildningen finns det möjlighet att tillgodoräkna dig dessa erfarenheter och på så sätt bli behörig till socionomprogrammet. Du söker via reell kompetens på antagning.se och gör sedan en intresseanmälan till alternativt urval på Ersta Sköndal Bräcke Högskolas hemsida.

Så ansöker du till socionomprogrammet vid Ersta Bräcke Sköndal Högskola via alternativt urval:

1. Ansök till socionomprogrammet via antagning.se och sätt det som ditt förstahandsval.

2. Gör en intresseanmälan på högskolans hemsida.

3. Du blir kallad till att genomföra det skriftliga provet i vecka 16-17. Provet genomförs under maj månad. 

4. Du blir eventuellt kallad till intervju under vecka 21-22. Intervjun genomförs under vecka 24. 

5. Första antagningsbeskedet kommer den 9 juli. Glöm inte att tacka ja om du blir antagen!


Kontakt Ersta Bräcke Sköndal Högskola

Studievägledare: Sari Nurminen

Högskolans sida om alternativt urval


Senast uppdaterad: 20 feb 2020

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se