Visa studentum.se som: Mobil

Alternativt urval - Psykologprogrammet

alternativt urval till psykologprogrammet

Plugga till psykolog - utan höga betyg!

Psykologprogrammet är en av de svåraste utbildningarna att komma in på och det är många som tvingas lägga ner sin dröm på grund av att betygen inte är tillräckligt höga. Men så behöver det inte vara - det finns nämligen en annan väg: alternativt urval. 

Du kan alltså komma in på psykologprogrammet trots att dina betyg inte räcker till. Utöver betyg och högskoleprov finns det nämligen en tredje urvalsgrupp som kallas för alternativt urval. Exakt hur det alternativa urvalet ser ut beror på vilken skola du söker till. Nedan kan du läsa mer om två skolor som använder sig av alternativt urval till psykologprogrammet: Umeå universitet och LinnéuniversitetLinnéuniversitet

Linnéuniversitet använder sig av en form av alternativt urval som kallas Reell kompetens, vilket i korthet innebär att du kan ansöka till en utbildning utan formella meriter (betyg) och istället bevisa att du har meriter och kunskaper som passar för den utbildning du söker. Dessa kallas informella meriter och kan bland annat vara: 

 • Erfarenhet från arbetsliv eller föreningsliv
 • Utlandsstudier eller längre utlandsvistelse
 • Personalutbildning eller andra typer av studier/kurser.

Reell kompetens grundar sig på meriter och erfarenheter som du fått efter din gymnasieutbildning. Det kan därför vara bra att vänta med att söka tills du har jobbat eller skaffat dig några års erfarenhet. Reell kompetens ger inte förtur till en utbildning, utan du hamnar i en separat urvalsgrupp. 

När du ansöker om reell kompetens får du den så kallat prövad, och skolan avgör om dina kunskaper och meriter är tillräckliga för att motsvara den behörighet som krävs för utbildningen. Reell kompetens kan prövas både för grundläggande och särskild behörighet. Du som ansöker om prövning av reell kompetens för grundläggande behörighet hamnar i urvalsgruppen alternativt urval. Du som ansöker om reell kompetens för särskild behörighet (men har en komplett gymnasieexamen) hamnar i betygsurvalet (BII, kompletteringsgruppen). 

Så ansöker du till psykologprogrammet vid Linné via alternativt urval

1.  Ansök till psykologprogrammet via antagning.se.

2. Fyll i blanketten om prövning av reell kompetens, skriv sedan ut den, signera och skanna sedan in blanketten igen.

3. Skriv ett personligt brev där du anger vilka kunskaper och erfarenheter som du vill ta att skolan ska ta med i bedömningen. Var noggrann med att beskriva hur du har fått dina kunskaper och erfarenheter. 

4. Ta fram dokument som styrker dina kunskaper och erfarenheter som du vill att skolan ska ta med i bedömningen. Detta kan till exempel vara tjänstgöringsintyg från jobb, intyg för en utbildning eller dokument från att du varit aktiv i en förening. I dokumenten ska det framgå vilken tidsperiod det gällde. 

5. Ladda sedan upp blanketten, det personliga brevet och dokumenten på mina sidor på antagning.se eller skicka posta dem till Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM. Kom ihåg att din blankett måste ha nått antagningsservice senast sista anmälningsdagen!


Läs mer om Linnéuniversitetet här


Kontakt 

E-post: antagning@lnu.se
Tel: 0480-44 60 50 måndag till onsdag, klockan 10:00 - 12:00.
Till Linnéuniversitetets hemsidaUmeå universitet

Vid Umeå universitet finns det en form av alternativt urval som kallas antagning till senare del av ett program. Det är ofta lättare att komma in på fristående kurser än ett program. På Umeå universitet kan du läsa samma kurser som ingår i termin 1 och 2 på psykologprogrammet fristående och sedan söka till en senare del av programmet. Det som är viktigt är att du har läst alla kurser som ingår i programmets första terminer. Du kan läsa kurserna på vilket universitet som helst, men de måste motsvara de kurser som ingår på psykologprogrammet vid Umeå universitet.

Du som söker till senare del av psykologprogrammet vid Umeå universitet antas i en speciell prioriteringsordning: 

1. Först antas studenter som haft studieuppehåll med avsikt att återvända till programmet inom 1 år. 

2. Sedan antas studenter som haft studieuppehåll men inte återupptagit studierna inom ett år. 

3. Övriga studenter som avbrutit sina studier.

4. Övriga behöriga sökande - detta inkluderar dig som läst fristående kurser och därav har behörighet till programmets senare del. 

Urvalet för antagning till termin 3 och framåt är antalet avslutade akademiska poäng, så om du även studerat någon ytterligare kurs kan det hjälpa dig att konkurrera med andra som söker i detta urval.

Det finns möjlighet att ansöka till termin 2 också, men det brukar sällan finns platser kvar. Om det finns platser kvar annonserar Umeå universitet om detta på antagning.se. Urvalet för antagning till termin 2 på psykologprogrammet är betyg. 

Kurser som ingår i termin 1: 

 • Introduktionskurs i psykologi
 • Social- och gruppsykologi
 • Biologisk psykologi
 • Vetenskaplig och professionell metod

Kurser som ingår i termin 2:

 • Kognitiv psykologi
 • Hälsopsykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Personlighetspsykologi

Så ansöker du till psykologprogrammet på Umu via alternativt urval

1. Dubbelkolla att du har läst kurserna som ingår i termin 1 och 2. 

2. Ansök till Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - psykologprogrammet via antagning.se


Läs mer om Umeå universitet här


Kontakt

Epost: Jenny Feltenmark 
Studievägledare psykologprogrammet
Till Umeå universitets hemsidaTillbaka till alternativt urval

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se