Visa studentum.se som: Mobil

Vägledarträffen - hösten 2018

Vägledarträffen hösten 2018

Engagerande diskussioner, inspirerande föreläsningar och ny kunskap - Vägledarträffen hösten 2018 ägde rum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Föreläste gjorde Maria Weiselius från Utbildningscenter Autism, Annelee Bergstrand från Yrkesplugget, Ulrik Hoffman och Sofie Jonsson från Ungdomsbarometern, Anders Carlson från Newton och Anna Weinsjö från IHM Business School. Läs mer om deras föreläsningar nedan!

Vägledarträffen i Stockholm

I Stockholm arrangerades Vägledarträffen i Bryggarsalen vid Odenplan och xx studie- och yrkesvägledare lyssnade på tre föreläsningar från Maria Weiselius från Utbildningscenter Autism, Annelee Bergstrand från Yrkesplugget och Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern.

Maria Weiselius föreläste om hur studie- och yrkesvägledare kan jobba med elever som befinner sig i ett autismspektrumtillstånd - AST. Hon berättade om vilka signaler det är bra att ha kolla på, hur en studie- och yrkesvägledare kan strukturera sina samtal med elever som har AST. Ett exempel som Maria tog upp var att vissa elever har svårt att besvara öppna frågor som "Hur tycker du att det går i skolan?" och då kan en riktad fråga passa bättre. Maria föreläste även i Göteborg och Malmö.

Vägledarträffen hösten 2018 Stockholm

Under sin föreläsning berättade Annelee Bergstrand från Yrkesplugget bland annat om hur de jobbar i samverkan med 30 kommuner i regionen om de olika transport-utbildningarna som de ger. Hon berättade och om deras Montorbranschcollege - en satsning som fordonsbranschen och facket gör tillsammans med syftet att möta behovet av yrkesförare på arbetsmarknaden.

Vägledarträffen i Göteborg

Hur beskriver unga sig själva? Vad i livet är allra viktigast för dem? Det och många andra intressanta frågor pratade Sofie Jonsson från Ungdomsbarometern om på Vägledarträffen i Göterborg som arrangerades på Svenska mässan. Ungdomsbarometern baserar sina rapporter på gedigen statistik och de presenterade bland annat statistik för vilka ord ungdomar beskriver sig själva med, bland annat var populära ord ambitiös och positiv. 

Anders Carlson från Newton berättade under sin föreläsning på Vägledarträffen om skolans syn på kompetensutveckling och individers olikheter, han tog bland annat upp entreprenörskap, färdighetsträning och tillgång till särskilt pedagogiskt stöd.

Vägledarträffen i Malmö

Till Vägledarträffen i Malmö - som hölls på Studio Meeting point i Västra hamnen - kom Maria Weiselius, Sofie Jonsson från Ungdomsbarometern samt Anna Weinsjö från IHM Business School.

Anna Weinsjö delade med sig om sin kunskap kring reell kompetens och berättade hur IHM Business School går tillväga när de tar in elever genom urvalet reell kompetens. Då många vet inte om att elever kan bli behöriga till yrkeshögskolan utan gymnasiebetyg var det en föreläsning som engagerade publiken. 

Vägledarträffen hösten 2018 Malmö

Sofie Jonsson från Ungdomsbarometern var också med i Malmö och föreläste om ungdomars självbild, vanor, beteenden och vad som utmärker just den nuvarande ungdomsgenerationen.  Gällande gymnasievalet pratade Sofie om hur ungdomar gärna vill hålla alla dörrar öppna och att deras mål är att hitta en meningsfull sysselsättning i livet.

Tycker du att det låter som intressanta föreläsningar? Anmäl dig till nästa Vägledarträff på vägledarträffen.se!


Vägledarträffen är ett event för studie- och yrkesvägledare som arrangeras av Studentum.se och gymnasium.se – Sveriges största plattformar för eftergymnasial och gymnasial utbildning på nätet.

Senast uppdaterad: 01 feb 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-02-28

Studievägledning i en digital värld

I Sverige kommer Skolverket under hösten att genomföra en utbildning för studievägledare som heter “Studie- och yrkesvägledning i en ny tid”. Utbildningen kommer att fokusera på hur man kan använda informationsteknik och sociala medier i skolan och framförallt hur det kan vara till nytta för studievägledare. Vad händer med vägledningen när plattformar blir digitala? Hur ska man hantera kommunikation och vägledning som sker utanför de traditionella metoderna?

Tags: SYV
Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-02-01

Vägledarträffen - våren 2017

Succé bland SYV:arna när Studentum.se och gymnasium.se bjöd in till Vägledarträff!Inspiration, nätverkande och digitalisering. Det bjöd Studentum.se och gymnasium.se på när de anordnade den första Vägledarträffen, ett event för studie- och yrkesvägledare på gymnasial och eftergymnasial nivå. Läs mer om eventet här!

Tags: SYV
Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-28

Stort intresse för utbildningar inom SFI och SVA

Det finns ett stort intresse för att studera både SFI och Svenska som andraspråk. Men vad är egentligen skillnaden mellan att SFI och SVA? Vi reder ut vad som skiljer de olika ämnena åt och berättar om olika utbildningar inom SFI och SVA! 

Tags: SYV
Läs mer
Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se