Visa studentum.se som: Mobil

Studievägledning i en digital värld

digitalisering

I Sverige kommer Skolverket under hösten att genomföra en utbildning för studievägledare som heter “Studie- och yrkesvägledning i en ny tid”. Utbildningen kommer att fokusera på hur man kan använda informationsteknik och sociala medier i skolan och framförallt hur det kan vara till nytta för studievägledare. Vad händer med vägledningen när plattformar blir digitala? Hur ska man hantera kommunikation och vägledning som sker utanför de traditionella metoderna?

Kursen är en del av det större nationella skolutvecklingsprogrammet, där just digitalisering i skolvärlden ingår. Just nu sker stora förändringar inom utbildning, både i Sverige och utomlands. Fler och fler plattformar blir helt digitala, nya fenomen som spelifiering och sociala medier tar allt mer plats i klassrummen världen över och större och större krav på digitalt kunnande ställs på människor i samhället.

Digital agenda – Norges vision om digitalisering i skolan

I vårt grannland Norge har man sedan april 2016 drivit ett stort projekt inom skolan som syftar till att säkerställa digital kompetens hos lärare och personal. Projektet sträcker sig fram till 2021 och nyligen presenterade man en detaljerad strategi för digitalisering av grundskolan och gymnasiet. 

Den nya strategin har två huvudmål. Dels att göra det möjligt för alla elever att utveckla den digitala kompetens som behövs för studier, arbete och som medborgare i en digital värld. Det andra är att se till att digitala medier utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt i skolan och bidrar till elevernas lärande.

Vårt samhälle digitaliseras mer och mer för varje dag som går och därför blir också skolans ansvar att ge elever den kompetensen allt viktigare. Detta är en utveckling som går väldigt snabbt och liknar egentligen ingen förändring som skolan har gått igenom tidigare. Den nya tekniken gör det både möjligt för elever att lära sig på helt nya och effektivare sätt, men det är också en utmaning att följa med i utvecklingen.

Som en del av strategin har man på prov infört programmering som tillval i grundskolan och från och med 2019 kommer detta att vara en permanent möjlighet för de norska eleverna. Dessutom för man in kunskaper om algoritmiskt tänkande, programmering, källkritik samt vett och etikett på nätet i olika delar i läroplanerna.

Framtidens skola börjar på lärarprogrammet

En annan viktig del i den norska strategin är att utveckla lärarprogrammen och göra de blivande lärarna mer digitalt förberedda. Man har satsat mycket på forskning och förmedling av forskningsresultat kring IT och lärande, resultat som även förs in i undervisningen.

Den nya tekniken ställer även stora krav på att skolor och kommuner måste kunna tillhandahålla den rätta tekniken för den nya typen av undervisning. Till exempel arbetar man på gemensamma molntjänster inom kommuner och regioner. Detta möjliggör en helt ny infrastruktur för skolan som till exempel digitala prov, identitetshantering och kunskapsdelning.

Man ser inte längre digitalisering som en separat del i skolutvecklingen utan implementerar det som en naturlig del i allt från lärarprogrammets kursplaner till grundskolan och gymnasiets läroplaner. Strategin har fått beröm från många håll för att vara visionär och peka i rätt riktning. Den digitala utvecklingen går snabbt och skolan måste hänga med för att kunna möta detta i undervisningen.

Du har väl inte missat att vi har fler artiklar för dig som är studie- och yrkesvägledare? 


Till artiklar för dig som är SYV

Vill du läsa mer?

Norska regeringen om utvecklingsprojektet i skolan

Skolverkets sida om digitalisering i skolan

Senast uppdaterad: 28 feb 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-02-28

Digitala medier i utbildning

Det finns många fördelar med att blanda in digitala inslag i dagens, generellt sett fortfarande väldigt traditionella, undervisning.Utvecklingen fortsätter framåt med raketfart och nu för tiden växer ungdomar upp med digitala medier som en naturlig del av vardagen, det kommer även att vara en lika självklar del i deras framtida arbetsliv, oavsett hur mycket som kommer från skolan.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-28

Stort intresse för utbildningar inom SFI och SVA

Det finns ett stort intresse för att studera både SFI och Svenska som andraspråk. Men vad är egentligen skillnaden mellan att SFI och SVA? Vi reder ut vad som skiljer de olika ämnena åt och berättar om olika utbildningar inom SFI och SVA! 

SYV
Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-08-05

Psykisk ohälsa - studenter extra utsatta

Ångest är något som alla mer eller mindre känner ibland. Men studenter är extra utsatta och en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att varannan student mellan 18-29 upplever psykisk ohälsa. Hur kan man då göra för att dämpa ångesten? 

Läs mer
Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se