Visa studentum.se som: Mobil

Stort intresse för utbildningar inom SFI och SVA

Stort intresse för SFI-utbildningar

Under de senaste åren har vi sett en ökning av antal nyanlända i Sverige och därmed är en ökning av intresset för att lära sig svenska naturlig. Men hur mycket har intresset för SFI ökat under 2018? Vilka olika typer av SFI-utbildningar finns det och hur skiljer sig SFI och Svenska som andraspråk åt?

SFI (Svenska för invandrare)

SFI har tidigare funnits som en kategori på Studentum, men sedan 2017 är det ett separat utbildningssegment. Intresset för SFI ökar ständigt - under 2018 har 4360 personer besökt sidan jämfört med 1070 personer under 2017.

SFI syftar till att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket och ska ge språkliga redskap för att studenten aktivt ska kunna delta i vardags- samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar och kurserna A,B,C och D. Studieväg 1 innehåller kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C och D.

Vilken studieväg och kurs som är lämplig att börja med beror på studentens individuella förutsättningar och kunskapskraven är samma oavsett studieväg. Studieväg 1 vänder sig främst till personer med kort studiebakgrund och studieväg 3 till personer med studievana.

Olika utbildningar anpassade efter individen

Det finns flera olika typer av SFI-utbildningar som vänder sig till olika studenters behov. Förutom språkstudier finns det även möjlighet att läsa yrkeskurser på gymnasial nivå i kombination med kurser i svenska. Exempel på yrkesinriktningar är vård & omsorg, transport och programmering.

För den som redan har en yrkesutbildning eller en akademisk kan det bli aktuellt att läsa SFX, som innebär att studenten läser SFI med inriktning mot sitt yrke. Fokuset i studierna ligger på yrkesspråket samt kunskap om hur yrket fungerar i Sverige. Tanken med dessa utbildningar är personer smidigare och snabbare ska kunna börja jobba inom sitt yrkesområde.

Se alla SFI-utbildningar här!

Plugga svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk (SVA, SVAS, SAS)

Svenska som andraspråk är en ganska ny kategori på Studentum, men sedan den nya kategorin implementerades i september har den redan haft 1200 besök. Vi ser att det finns ett stort intresse av att läsa Svenska som andraspråk på olika nivåer på komvux.

En student som har grundläggande kunskaper i svenska är behörig att läsa Svenska som andraspråk 1, ofta används ett språktest för att avgöra om studenten är behörig samt vilken språknivå den har. Den som har läst SFI studieväg 3 är behörig till Svenska som andraspråk 1.

Svenska som andraspråk finns på tre olika nivåer som motsvarar samma kurser i Svenska på gymnasiet eller komvux - svenska som andraspråk 1 motsvarar alltså Svenska 1. För att bli behörig till högre studier krävs att studenten har läst Svenska som andraspråk 3.

Syftet med Svenska som andraspråk är att ge studenter med ett annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Tanken är också att studenten ska reflektera över sin egen flerspråkighet. Innehållet i Svenska som andraspråk 1,2 och 3 motsvar innehållet i Svenska 1,2 och 3 med undantagen att Svenska som andraspråk inte innehåller studier i danska och norska.

Se alla utbildningar i Svenska som andraspråk här!

Vilka är de största skillnaderna mellan SFI och Svenska som andraspråk?

  • Nivån på förkunskaper - för Svenska som andraspråk behövs grundläggande kunskaper i svenska!
  • Både SFI och Svenska som andraspråk är kostnadsfritt att studera, men endast SVA berättigar till studiestöd från CSN.

Källor: SkolverketSFX

Senast uppdaterad: 28 nov 2018

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-08-05

Psykisk ohälsa - studenter extra utsatta

Ångest är något som alla mer eller mindre känner ibland. Men studenter är extra utsatta och en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att varannan student mellan 18-29 upplever psykisk ohälsa. Hur kan man då göra för att dämpa ångesten? 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-02-28

Digitala medier i utbildning

Det finns många fördelar med att blanda in digitala inslag i dagens, generellt sett fortfarande väldigt traditionella, undervisning.Utvecklingen fortsätter framåt med raketfart och nu för tiden växer ungdomar upp med digitala medier som en naturlig del av vardagen, det kommer även att vara en lika självklar del i deras framtida arbetsliv, oavsett hur mycket som kommer från skolan.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-02-01

Vägledarträffen

Succé bland SYV:arna när Studentum.se och gymnasium.se bjöd in till Vägledarträff!Inspiration, nätverkande och digitalisering. Det bjöd Studentum.se och gymnasium.se på när de anordnade den första Vägledarträffen, ett event för studie- och yrkesvägledare på gymnasial och eftergymnasial nivå. Läs mer om eventet här!

SYV
Läs mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in