Visa studentum.se som: Mobil

Allt du behöver veta om nya läkarprogrammet

I höst börjar det nya sexåriga läkarprogrammet att gälla, men vad är egentligen skillnaden mellan det gamla och det nya programmet? I den här artikeln har vi samlat all information du behöver!

Från och med den 21 juli 2021 börjar den nya sexåriga läkarutbildningen gälla. Det innebär att läkarprogrammet blir en termin längre och leder till en legitimation direkt efter examen.

Den gamla läkarutbildningen var 5,5 år och ledde inte till en legitimation. Därför kommer du som går det nya läkarprogrammet med start hösten 2021 inte utföra allmäntjänstgöringen (AT) som tidigare krävdes för en legitimation. Istället införs den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som också blir den första delen i specialistläkarutbildningen (ST). Du kan läsa mer om BT nedan.

Varför har läkarprogrammet ändrats?

Utbildningsdepartementet började utreda frågan om ett nytt läkarprogram 2010. Några år senare la regeringens utredare Stefan Lindgren, professor i medicin vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet, fram ett förslag på hur en ny läkarutbildning skulle kunna se ut. Den 21 mars 2019 beslutade regeringen att den nya sexåriga läkarutbildningen skulle införas. Starten av det nya programmet sköts dock fram till höstterminen 2021.

Bakgrunden till att man velat förändra programmet är att det ska göra studenterna bättre rustade för yrkeslivet som läkare. Det har även varit problem med att AT-platserna är begränsade och att det tagit tid innan studenterna har kunnat få sin legitimation. Det problemet försvinner med det nya läkarprogrammet då studenterna får sin legitimation i samband med examen.

Vad är den största skillnaden mellan det 5,5-åriga och det sexåriga läkarprogrammet?

Den största skillnaden är att examensmålen generellt ligger på en högre (svårare) nivå när det kommer till kliniska och professionella kompetenser. Anledningen till detta är att studenterna vid examen ska ha den kompetens som behövs och självständigt kunna utöva sitt yrke som legitimerad läkare.

Bland de nya målen finns delar om hur man ska arbeta tillsammans med andra, jobba för en mer personcentrerad vård som utgår från patientens och närståendes behov och önskemål. Målen är även bredare och har mer fokus på jämlik vård och hälsa, prevention, livslångt lärande, patientsäkerhet, global hälsa och hållbarhet.

Det nya läkarprogrammet innebär även att studenter får träna mer på den professionella läkarrollen med fokus på medicinskt beslutsfattande och ansvar. 

Ser det nya läkarprogrammet likadant ut på alla universitet?

Eftersom det nya läkarprogrammet är en ny utbildning har alla universitet som tidigare haft utbildningen sökt om nytt tillstånd för att utfärda examen från UKÄ (Universitetskanslersämbetet). Alla universitet har nu fått godkänt.

Målen för läkarprogrammet regleras i högskoleförordningen, men varje universitet bestämmer själv innehållet. Därför har också universiteten har fått lägga olika mycket tid och kraft på sin ansökan till UKÄ. Örebro universitet, som har landets yngsta läkarutbildning, ligger till exempel redan ganska nära det nya programmet. Karolinska institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet har däremot behövt göra större förändringar eftersom deras nuvarande utbildningar har ett mer traditionellt upplägg.

Vad gäller för dig som påbörjat läkarprogrammet innan 21 juli 2021?

Du som påbörjat läkarprogrammet innan den 21 juli 2021 följer det gamla upplägget. Det finns ett krav på att du behöver ta ut din examen senast december 2029. Du kommer även att utföra AT (allmäntjänstgöringen) för att få din legitimation. Det finns inget slutdatum för när AT inte längre kommer erbjudas men den kommer fasas ut successivt. AT och BT kommer därför att existera parallellt under en lång tid framåt.

Vad innebär bastjänstjänstgöring (BT)?

Efter att du har tagit examen från läkarprogrammet har du möjlighet att fortsätta med en specialistutbildning som inleds med bastjänstgöring under 6-12 månader. 

Bastjänstgöringen delas in i tre block:

  • Tre till fyra månader inom primärvård
  • Tre till fyra månader inom akut sjukvård
  • I övrigt maximalt ytterligare två tjänstgöringsplaceringar inom specialiteter där du har egna patientkontakter samt ansvar för utredning och behandling.

BT gäller för de som påbörjar läkarprogrammet efter 21 juli 2021.


Nu har du koll på hur det nya läkarprogrammet fungerar. Ska du söka till läkarprogrammet och är orolig för att det är svårt att komma in? Här kan du läsa om hur du via alternativt urval kan komma in på andra sätt än med de högsta betygen!

Källor: Läkartidningen, Sveriges Läkarförbund, Karolinska Institutet, Ergo - Uppsala studentkårs tidning

Senast uppdaterad: 25 aug 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-08-05

Tips till dig som vill starta eget företag under studietiden

Många unga drömmer om att starta eget företag redan under studietiden, men långt ifrån alla gör drömmen till verklighet. Här är våra bästa tips för dig som vill starta eget som student!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-04-08

Hur pluggar du bäst på distans?

Just nu rekommenderas alla skolor från gymnasiet och uppåt att hålla undervisning på distans på grund av det rådande coronaviruset. Hur van är du att plugga hemifrån? Vi listar våra bästa tips för att plugga effektivt på distans!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-04

Så börjar du nya året på topp!

Nytt år, nya möjligheter! Löften är ofta lätta att lova men svåra att hålla. Det nya året är på många sätt en ny chans att förverkliga dina drömmar. Här är våra bästa på hur du förverkligar dina löften och börjar det nya året på topp!

Läs mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in