Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Möt din framtida högskola: Södertörns högskola

Södertörns högskola är känt för sitt stora utbud av kurser och program samt nya innovativa kombinationer av ämnen - du kan till exempel studera kultur och ekonomi inom samma program. Södertörns högskola grundades 1996 och idag studerar 11 000 studenter på skolan. Läs mer om hur det är att plugga på Södertörns högskola här!

Södertörns högskola är känd för sitt stora utbud av 70 program och 230 kurser på både grund- och avancerad nivå samt ovanliga och intressanta kombinationer av ämnen, som programmet Konst, kultur och ekonomi som blandar företagsekonomi med kulturprojekt och kulturteori. Studentum har pratat med Jessica Karlén, som jobbar på skolans kommunikationsavdelning, om hur det är att plugga på Södertörns högskola och vad som skiljer skolan från andra universitet och högskolor.

Skolans namn: Södertörns högskola
Här hittar du skolan: Flemingsberg, södra Stockholm
Antal studenter: 11 000
Antal program:
73 
Antal kurser:
ca 230 fristående kurser
Antal anställda:
877, varav 60 professorer


Många blivande studenter är osäkra på vilket universitet eller högskola som de ska studera på. Varför ska de välja att studera en utbildning på just Södertörns högskola? Och vad kan ni som skola bidra med?

“Södertörns högskola är en modern högskola i Flemingsberg, bara 19 minuter från Stockholms City. Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap! Vi vill helt enkelt bidra till hållbar samhällsutveckling, med hjälp av forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.”

Vad har studenterna för möjligheter att utvecklas under sina studier och förbereda sig inför livet efter en examen?

“En del av högskolans samverkansuppdrag arbetar med innovation, entreprenörskap och utmaningsdriven samverkan. Under terminen arrangerar vi tillsammans med Drivhuset Stockholm olika inspirations-aktiviteter, workshops i idéutveckling och erbjuder rådgivning för dig som vill utveckla en idé. Alla tjänster är kostnadsfria och vänder oss till både studenter, doktorander, anställda och alumner.”

Den 15 januari hölls ett seminarium där utmaningar i dagens samhälle diskuterades och hur Södertörns högskola och andra universitet och högskolor kan bidra med kunskap och utveckling i dessa frågor. Panelen som bjudits in kommer från såväl politiken, akademin som näringslivet. Förhoppningen är att denna bredd ska leda till att så många olika röster som möjligt hörs, och att olika perspektiv ska belysas.

Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola, förklarar bakgrunden till seminariet:

”Idéen med seminariet är att lyfta de här frågorna som är både viktiga och spännande. Vilken är akademins roll i dessa frågor? Det finns ett hot mot demokratin, vi står inför stora klimatförändringar. Vi på Södertörns högskola, och akademin, borde ha mycket viktigt att säga” säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola.


Hur tar ni hand om era studenter?

“I vårt mycket uppskattade biblioteket finns Studieverkstan som erbjuder handledning, kurser och föreläsningar i akademiskt skrivande, akademiskt talande och studieteknik. SöderS är studentkåren vid Södertörns högskola och kämpar för en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett levande campus och en hållbar och transparent studentrörelse.”

Södertörns högskola

Södertörns högskola ligger i Flemingsberg, bara 19 minuter med pendeltåget från Stockholm City. Tågstationen är nyligen ombyggd och där finns ett antal olika caféer och restauranger. Vad mer har området att erbjuda när man inte studerar?

“Flemingsberg är ett område som hela tiden utvecklas genom nya bostadsområden och affärer. Förutom Södertörns högskola ligger även Södertörns tingsrätt, Polismyndigheten och delar av Karolinska Institutet. I Flemingsberg utvecklas också en inspirerande mötesplats med människan i centrum. Nu är första steget taget från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb - vid namn Stockholm South Business District.”

Vad finns det för möjligheter till utlandsstudier? Har ni samarbeten med skolor i andra länder?

“Södertörns högskolas utbytesavtal ger dig möjlighet att skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter genom att förlägga en termin av dina studier i ett annat land. Du breddar dina kunskaper och förbättrar dina språkkunskaper samtidigt som du lär känna ett nytt land och en ny kultur och skaffar vänner för livet.”

För studenter som är intresserade av utvecklingsfrågor och hållbar utveckling finns det också ett stipendium som går att söka, berättar Jessica:

“Studenter kan via Södertörns högskola söka stipendium för MFS (Minor Field Studies). Det är ett stipendieprogram finansierat av Sida för dig som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Fältstudien ska utgöra underlag för uppsats på kandidat- eller masternivå och skrivs på engelska.”

Vad intressant, berätta mer! Vad innebär det att utföra fältstudien?

“Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till. Fältstudien ska relatera till ett eller flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling.”

Hur fungerar Stipendiet? Vilka utgifter täcker det?

“MFS-stipendiet är 27 000 kronor per student och ska täcka delar av utgifterna under utlandsvistelsen - bland annat resor, boende, vacciner och visum. Studenter kan ansöka om MFS oavsett vilket ämnesområde de studerar vid Södertörns högskola.”

Nu har vi fått veta lite mer om vad skolan har att erbjuda, men på vilket sätt är skulle du säga att Södertörn är en högskola som andas 2019?

“Vårt senaste tillskott är kandidatprogrammet i Liberal Arts, som ger bred kompetens för arbete inom kulturvärlden och mediesektorn, exempelvis i medieföretag, kulturinstitutioner och olika kulturpolitiska och kunskapsproducerande verksamheter. Samtidigt ger utbildningen en god grund för vidare studier på master- och i förlängningen forskarnivå.”

5 snabba frågor

  1. Har ni någon skrytstatistik som ni vill berätta om? Vi har ca 70 program och över 200 kurser - vi har helt enkelt något att erbjuda alla!
  2. Hur är den typiska Södertörn-studenten? Medveten, ambitiös och nyfiken!
  3. Om du skulle beskriva universitet/högskolan som en personlighet och välja 3 personlighetsdrag, vilka skulle du välja? En individ med driv som vill påverka framtiden: omtänksam, ansvarsfull och välkomnande!
  4. Om universitet/högskolan var en känd person, vem skulle det vara och varför? Pippi Långstrump - Modig, nytänkande och ambitiös
  5. Om universitet/högskolan kunde bjuda in en valfri föreläsare, död eller levande, vem skulle det vara? Nelson Mandela

Tycker du det verkar spännande att studera på Södertörns högskola? Upptäck alla program och kurser - och hitta en utbildning som passar just dig!

Till Södertörns högskola


Annonser