Läs in betyg på folkhögskola

Saknar du grundläggande behörighet från gymnasiet eller behöver du komplettera kärnämnen? Många av Sveriges folkhögskolor erbjuder denna möjlighet genom allmän kurs!

kvinna som studerar vid datorn


Grundläggande behörighet på folkhögskola

Allmän kurs på folkhögskola är ett bra val för dig som saknar gymnasieutbildning eller behöver komplettera med ett eller flera kärnämnen. Det är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet och kunna söka vidare till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Skillnaden mellan komvux och allmän kurs på folkhögskola

Vad är det då som skiljer allmän kurs från komvux? På komvux kan du komplettera dina betyg med ämnen som du saknar helt, men även läsa upp ämnen som du redan har betyg i och som du vill höja.

På allmän kurs kan du däremot bara läsa in och upp kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen som till exempel svenska, matematik och engelska. Du kan alltså inte läsa andra kurser utöver kärnämnen/gymnasiegemensamma. En fördel med allmän kurs är att samtidigt som du läser in betyg kan du även fördjupa dig i ett ämne som du gillar. Allmän kurs har nämligen olika inriktningar så som:

 • idrott
 • drama
 • media
 • livsåskådning
 • natur
 • internationella frågor
   

Allmän kurs ger behörighet till studier på högskola och yrkeshögskola

Om du inte har gått klart gymnasiet kan du gå allmän kurs på gymnasienivå. Då får du motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Längden på dina studier baseras på tidigare kunskaper och vad du har för mål med dina studier. Du kan studera ett, två eller tre år. Många folkhögskolor erbjuder tre år på gymnasienivå, men vissa folkhögskolor erbjuder bara de två sista åren. I det senare fallet måste du ha studerat ett år på gymnasiet eller komvux eller arbetat innan du kan börja.

folkhögskola

Sök till universitet och högskola i folkhögskolegruppen

När du söker till ett universitet eller en högskola i Sverige och det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Det finns fyra urvalsgrupper och din studiebakgrund bestämmer i vilken eller vilka urvalsgrupper du konkurrerar.

De som studerat vid folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp, den så kallade folkhögskolegruppen (BF). I denna urvalsgrupp konkurrerar du med ditt studieomdöme från en avslutad utbildning vid folkhögskola och du konkurrerar alltså bara med andra som har läst på folkhögskola.

Platserna på högskolornas utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Det betyder alltså att ju fler sökande det är från folkhögskolor, desto fler platser går till sökande därifrån. Folkhögskola är en liten skolform jämfört med andra skolformer, så därför är antalet sökande till universitet och högskola med folkhögskolebakgrund inte så stort.

Efter din folkhögskoleutbildning får du ett studieomdöme där maxbetyget är 4.0. Det är även maxvärdet i urvalsgruppen och även om du kompletterat efter dina folkhögskolestudier så kommer du att prövas i folkhögskolegruppen.

Intyg för behörighet till högskolestudier

För att få söka i folkhögskolegruppen krävs ett intyg om grundläggande behörighet från den folkhögskola där du har läst. Ett sådant intyg måste skrivas av folkhögskolan på en särskild blankett som heter "Intyg för behörighet till högskolestudier". Du skickar själv in intyget till Universitet- och högskolerådet eller annan antagningsenhet.

Grundläggande behörighet från folkhögskolestudier

Det intyg som du fått från din folkhögskola ska både innehålla uppgifter om att du studerat den tid som krävs på folkhögskolan (omfattningskrav) och uppgifter om att du är behörig i alla kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen. I och med den nya skolreformen Gy 2011 bytte kärnämnena namn till gymnasiegemensamma ämnen. 

De sju kärnämnena är:

 • Svenska A och B/Svenska som andra språk A och B
 • Matematik A
 • Engelska A
 • Naturkunskap A
 • Samhällskunskap A
 • Religionskunskap A

Om du inte har alla kärnämnen från folkhögskolan, kan du komplettera med kurser från den gymnasiala vuxenutbildningen. Du måste ha lägst betyget E/Godkänt i de kurser du kompletterar med.

Du som studerar på en folkhögskola enligt Gy11 ska ha minst godkänt i följande tio gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a eller 1b eller 1c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Öka dina chanser med högskoleprovet

Det finns ofta få platser i folkhögskolegruppen så konkurrensen är därför hög. Ett tips för att öka dina chanser att bli antagen till en universitet- eller högskoleutbildning är att göra högskoleprovet. Här hittar du bra och användbar information om högskoleprovet.


Annonser