Visa studentum.se som: Mobil

YRKESINFO: Elektriker


Information om elektriker: lön, utbildning, arbetsmarknad och framtidsmöjligheter

Oavsett om du vill bli installationselektriker, serviceelektriker eller industrielektriker gäller samma grundutbildning. Elektrikeryrket har flera inriktningar. Vad du kallas som yrkesverksam elektriker beror mycket på var du arbetar.

» Utbildningar till elektriker

» Tillbaka till listan med yrken

____________________________________________________________________________________________
 

Prognos för nyexaminerade distributionselektriker till år 2016: 
Brist på utbildade i förhållande till antalet arbetstillfällen. (Källa: Arbetsförmedlingen)

 


Prognos för nyexaminerade installationselektriker till år 2016: 
Överskott, fler utbildade än arbeten. (Källa: Arbetsförmedlingen)

___________________________________________________________________________________________

Allmänt om elektriker

Utbilda dig till elektrikerInstallationselektrikern drar ledningar i olika typer av fastigheter samt jobbar med ombyggnationer och renoveringar. En serviceelektrikers arbete går ut på felsökning, reparation och ombyggnad av elektriska anläggningar. Industrielektrikern arbetar inom industrin med installation, underhåll och reparation av automatiska anläggningar.

En distributionselektriker arbetar med elnätet; ledningar från kraftverket till elmätaren i enskilda hus.
Elektrikeryrket breddas och utvecklas kontinuerligt. På senare år har det även kommit att omfatta installation av datanät, kabel-TV, larmutrustning och annan ny teknik.

Arbetsmarknad för elektriker

Utsikterna på arbetsmarknaden ser olika ut beroende på vilken inriktning du väljer som elektriker. Minskat byggande av bostäder påverkar installationselektrikernas arbetsmarknad negativt. I tio år framöver räknar man med att det kommer vara hård konkurrens om jobben. Det motsatta gäller för distributionselektriker, eftersom energi- och elkraftbranschen står inför stora behov av utbyggnad och förnyelse av kraftledningsnäten för att möta morgondagens behov.

Karriärvägar för elektriker

Möjligheterna för utbildade elektriker är många. Det finns en rad olika områden inom elyrket som det går att specialisera sig mot. Två tredjedelar av grundutbildningen innehåller samma kurser, den resterande tredjedelen riktar sig mot ditt val.

Om du vill ha ansvar för elinstallationsarbeten i ditt jobb som elektriker behöver du, utöver grundutbildningen, ha behörighet som elinstallatör. Denna utfärdas av Elsäkerhetsverket efter en viss tids yrkeserfarenhet. Yrkeshögskolan (YH) bedriver eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot elinstallation.

Studera till elektriker

De flesta som är yrkesverksamma elektriker har gått gymnasieprogrammet El- och energi. Du som kommer på senare i livet att du vill bli elektriker kan gå en vuxenutbildning.

Efter elektrikerutbildningen gör du vanligtvis en lärlingstid på cirka ett år. Som lärling har du anställning vid ett elföretag. Efter godkänd utbildning och avslutad lärlingstid utfärdar Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ett certifikat som visar att du har fullgjort din elektrikerutbildning.

Lön för elektriker

Elektrikerns lön varierar beroende på yrkestitel och erfarenhet. Fackförbundet Elektrikerna uppger följande som lägsta lön för elektriker:

  • 1:a året i yrket: 15 744 kronor
  • 2:a året i yrket: 19 585 kronor
  • 3:e året i yrket och därefter: 22 192 kronor

Genomsnittslönen för en elektriker är 23 000 kronor.

» Utbildningar till elektriker

» Tillbaka till listan med yrken


Källor:
arbetsförmedlingen.se
ecy.se
sef.se

Text uppdaterad: 2012-05-11Senast uppdaterad: 01 nov 2017

Du kanske också är intresserad av:

YRKESINFO: Informatör

Publicerad: 2012-11-12

Informatörsyrket handlar om att föra ut budskap åt företag, organisationer eller myndigheter. Informatören planerar, utformar, sprider och utvärderar information på olika sätt.

Tags: yrkesinfo
Läs mer

YRKESINFO: Hälso- och vårdadministratör (medicinsk sekreterare/läkarsekreterare)

Publicerad: 2012-11-12

Som hälso- och vårdadministratör ska du vara noggrann, serviceminded, intresserad av människor samt ha kunskaper inom IT och språk. En vårdadministratörs arbetsuppgifter är många och varierande.

Tags: vård , yrkesinfo
Läs mer

YRKESINFO: redovisningsekonom

Publicerad: 2013-03-11

Som redovisningsekonom arbetar du med redovisning och bokföring av in – och utbetalning på ett företag, en organisation eller en myndighet. Arbetet passar dig som är ansvarsfull, social och samarbetsvillig. Du ska ha ett sinne för siffror och vara analytiskt lagd.

Tags: ekonomi , yrkesinfo
Läs mer

Kommentarer: