Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Tvåårig masterutbildning i tumörbiologi

Högskolan i Skövde

Vill du jobba med forskning av högsta kvalité? Högskolan i Skövde erbjuder en tvåårig masterutbildning i tumörbiologi som innehåller flera kurser på avancerad nivå med syfte att ge en fördjupad teoretisk kunskap och avancerade laboratorier och metodologisk kompetens inom området. Programmet förbereder för en yrkeskarriär inom grundforskning och tillämpad cancerforskning inom akademin eller inom läkemedelsindustrin.