Slutföra sin examen i Danmark

15 apr 2012
FRÅGA
Min pojkvan har studerat IBM, bachelors degree pa hogskolan Dalarna men har inte alla kurser avklarade som han behover for att fa sin examen. Han har avslutat C-uppsattsen och behover bara komplettera med ett fatal kurser. Ar det mojligt for honom att fa sin examen i exemplevis Danmark? Alltsa: overfora de poang han last pa hogskolan i Sverige till en dansk hogskola med samma program?

Svar:

16 apr 2012

Jag förstår, det bästa är nog om ni kan höra med Högskolan i Dalarna, en studievägledare bör finnas på plats som kan svara på er fråga. Det kan skilja från fall till fall, då programmet en student läser kräver alltid ett visst anatal poäng inom ett ämne.

Av egen erfarenhet tror jag det bästa är om det finns ett sammarbete mellan Högskolan i Dalarna och en skola i Danmark, då bör det inte vara några problem, kurserna han läser i Danmark måste kunna tillgodoräknas i hans program men det vet som sagt studievägledarn eller den som är ansvarig för utbytesstudier på hans skola. 

Lycka till med studier och Danmark!

Leo

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in