Söka Svenskt universitet med Spansk gymnasieutbildninge

08 feb 2012
FRÅGA
Hej!

Jag bor Madrid, är svensk invánare men har emigrerat sedan flera ár, och har en son med svenskt medborgarskap som gär fórsta áret pá gymnasieutbildningen hár i Spanien. Násta ár ska han till USA och avsluta gymnasieskolan pá high school, och därefter máste han i Spanien góra det obligatoriska tilltrádesprovet för att kunna studera pá universitet. Da detta inneháller ämnen som t.ex filosofi o spansk historia som inte studeras i USA, sá kommer han att parallellt med de amerikanska studierna, plugga dessa ämnen under áret.
Om han skulle vilja plugga pá ett svenskt universitet, rácker dessa avgángsbetyg för honom eller máste han göra nágot slags prov i Sverige? Hur mycket svenska-kunskaper krävs?

Tacksam fór svar!
Med vänlig hálsning/
Charlotta Lind

Svar:

30 mar 2012

Hej!


Det är olika beroende på var din son vill studera och fram för allt vad han vill studera på ett svenskt universitet. Det finns utbildningar på andra språk än svenska. Det finns till exempell många som är helt på engelska.

Även vid antagning är det  univeriteten själva som gör bedömningen. Det bästa vore om ni kontaktar några univeritet som skulle vara aktuella och frågar dem. De bör kunna säga vilka kurser som krävs för att han skall kunna studera där.

Här finns information om univeritetsutbildningar i Sverige.

Hoppas det går bra!

Vänliga hälsningar
Benjamin

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in