Släpande högskolekurs - konsekvenser?

01 feb 2012
FRÅGA
Jag har en fråga angående högskolestudier.
Jag studerade hösten 2010 på MDH Eskilstuna, en företagsekonomikurs på 30p.
Den sista tentan på 4,5p missade jag dock p.g.a en längre tids sjukdom och efter att jag kommit tillbaka så fick jag ett arbete som jag började på.
Jag har alltså inte skrivit den sista tentan som jag då fick U på och därmed så har jag inte fått något betyg på kursen. Kan jag läsa upp det betyget?
Spelar mitt ofullständiga betyg någon roll för eventuella framtida högskolestudier?

Tack på förhand.

/Frida

Svar:

Hej Frida!

Jag tycker att du ska ta kontakt med MDH direkt. Du borde kunna få komma dit och tenta av kursen så att du får dina 30 hp i företagsekonomi. Om du väljer att inte göra detta kommer det inte få några konsekvenser för ditt framtida studerande, så länge du inte väljer en utbildning där 30 hp företagsekonomi är ett krav för behörighet. CSN kan ha synpunkter om du söker studiemedel och ligger efter i kurser, men inte när det gäller så lite poäng som 4,5 hp.

Vänligen
Emma

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in