Behörighet för YH-/KY- utbildningar

17 jan 2010
FRÅGA
Hej!

Undrar om det finns någon utbildning inom Ky som inte behöver betyg Godkänd i matematik. I så fall vilka utb?

Min dotter har klarat de övriga ämnen i gymnasiet med bra resultat och nu undrar vi om det går att finna en utb hos er som inte kräver godkänt i MA?

Mvh/Lisa

Svar:

24 jan 2013

Grundläggande behörighet kan uppfyllas på olika sätt, och skiljer sig lite åt mellan Ky- och Yh-utbildningar. För båda utbildningsformerna gäller dock generösa villkor som tar hänsyn inte bara till formella meriter utan även till den verkliga kompetens en sökande har. Grundläggande behörighet för Yh-utbildningar: - Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänd på minst 2 250 gymnasiepoäng. - Slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänd på minst 2 250 gymnasiepoäng. - Svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet för Ky-utbildningar: - Slutbetyg från nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänd på 90% av de poäng som krävs för ett fullständigt program. - Slutbetyg eller samlat betygsdokument från en gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänd på kurser som motsvarar minst 90% av vad som krävs för ett slutbetyg. - Svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller genom andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. - 25:4-regeln, det vill säga man fyller 25 år senast under det kalenderår då utbildningen börjar, har arbetat sammanlagt minst fyra år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar eller på något annat sätt har förvärvat motsvarande erfarenhet och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar ett fullföljt nationellt program i gymnasieskolan. Det finns alltså inga generella krav, utan det bästa du som är intresserad av en utbildning på YH/KY letar fram den utbildning som intresserar dig mest och därifrån ser över dess behörighetskrav.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in