Min son har jobbat mycket i skolan, finns det något sätt att bli skolledare med denna bakgrund?

06 sep 2013
FRÅGA
Jag försöker vara samtalspartner till min son. Han är nu jur kand, men har jobbat mkt i skolan och jag märker hur han dras dit. Finns nåt sätt att bli skolledare med denna bakgrund - utan att helt börja från början?

Svar:

06 sep 2013

Hejsan!

De flesta skolledare har lärar- eller förskollärarutbildning/ SYVutbildning i grunden och har arbetat ett antal år i dessa yrken innan de blev skolledare.

För nyanställda rektorer är det sedan 2010 obligatoriskt att ha en skolledarutbildning medan det för andra skolledare som exempelvis biträdande rektorer och förskolechefter inte är obligatoriskt.

Jag vet inte om din son kan tillgodoräkna sig några av hans redan lästa kurser om han skulle vilja börja på en sådan utbildning som jag nämnt ovan. Det beror helt på hur skolan ställer sig till det och självklart om han har läst kurser som är obligatoriska i kommande utbildning.

Lycka till!

Vänligen, Sofia Base
Informatör, Studentum

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in