Grundläggande behörighet, plugga i Norge?

07 feb 2013
FRÅGA
Hei,

Min situation är lite speciell och jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig. Jag har ej studerat på gymnasiet utan läste på komvux, där ifrån har jag samlade betygsdokument. Jag har läst alla kärnämnen och några extra kurser. Sen har jag studerat en filmutbildning på folkhögskola. och så har jag massa yrkes-erfarenhet.
Vem ska jag vända mig till för att få en värdering av min kompitens?
Jag bor i Norge sedan 1 år tillbaka och vill söka Filmvetenskap på universitet i Trondheim. Jag har anmält mig till högskoleprovet, vilket jag tror jag måste göra?

Helst skulle jag vilja få hjälp av någon vägledande studie-betyg-ombudman eller något liknande.

Tacksam för svar.

Svar:

08 feb 2013

Hej!

Jag tror att din fråga handlar om huruvida du har grundläggande behörighet eller ej? Du bör vända dig till ett Komvux i Sverige, gärna där du studerade. 

Detta gäller för grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har den som i slutbetyg från nationellt eller specialutformat program har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90% av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. En elev som gick ut gymnasiet 1996, som följt ett s.k. mellanårsprogram och har fått sifferbetyg på ämnesnivå, har grundläggande behörighet om denne har ett slutbetyg med fullständig eller utökat studiekurs.

Grundläggande behörighet har även den som har avgångsbetyg från fullständig, minst tvåårig, linje och har läst svenska respektive engelska i minst två år.

Fr.o.m. år 2010 har behörighetskraven förändrats så att slutbetyget måste omfatta 2 500 kurspoäng. Detta betyder att elever med reducerat program inte kan  få behörighet. Utöver kravet om minst 2 250 godkända kurspoäng krävs att eleven har lägst betyget Godkänt i kurserna svenska A och B (alternativt motsvarande kurser i svenska som andraspråk), matematik A samt engelska A.

Du måste även ha grundläggande behörighet för att få göra högskoleprovet. Men menar du då ett norskt högskoleprov? Att göra det svenska hjälper inte om du ska söka en utbildning i Norge. Kontakta även den norska skolan och hör med dem om du är behörig, eller om du ska läsa till något. Arbetslivserfarenhet kan hjälpa om man söker till vissa utbildningar, men det är inget som tas i beaktning när man räknar ut din poäng. 

Du kan även höra av dig till info@studentum.no, vår norska sajt Studentum.no

Lycka till!

Vänligen, Sanna Everskog
Informatör, Studentum 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in