Visa studentum.se som: Mobil

Neddragning i budgetproppen slår hårt mot SLU-utbildningar

2011-09-20 Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) drabbas av stora neddragningar i budgetpropositionen. Totalt rör det sig om närmare 110 miljoner kronor.

Det generella anslaget från landsbygdsdepartementet minskas med 30 miljoner kronor, pengar som helt och hållet tas från grundutbildningarna.

Dessutom upphör finansieringen av forskningsstiftelserna Svensk lantbruksforskning (SLF) och Stiftelsen Hästforskning, vilket torde innebära ett sammanlagt tapp på cirka 30 miljoner kronor som i dag huvudsakligen finansierar SLU:s mer tillämpade forskning i nära samverkan med näringarna.

Anslaget till fortlöpande miljöanalys, ett speciellt uppdrag som SLU har sedan många år, minskas med 45 miljoner kronor.

– Regeringen genomför en kraftig omfördelning inom högskoleutbildningen så att yrkesutbildningar som har stort söktryck och svarar mot tydliga behov på arbetsmarknaden, till exempel civilingenjör och läkare, får ett ökat antal studieplatser. SLU, som har ett antal eftersökta yrkesutbildningar, till exempel skogs- och jägmästare, veterinär, agronom och djursjukskötare, får inte del av detta. Tvärtom kan besparingen på grundutbildningen att innebära att antalet platser på dessa utbildningar måste skäras ner, kommenterar SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

– SLU är en del av Högskolesverige men uppenbarligen inte av högskolepolitiken. Men skärs anslaget ned finns det inget annat sätt än att minska på grundutbildningarna, fortsätter Lisa Sennerby Forsse.

Grundanslaget till forskningen påverkas inte, men i och med att de båda forskningsstiftelserna upphör kommer sektorsnära forskning, som utgör en stor del av verksamheten i Skara och även Alnarp, att påverkas mycket kraftigt. För SLU Skara kan detta komma att medföra stora problem. 

– Det är också tråkigt att anslaget till fortlöpande miljöanalys skärs ned med en fjärdedel. Behoven av långa kvalitetssäkrade mätserier över miljötillståndet är oerhört viktigt för Sveriges och Europas miljöpolitik. SLU betraktas internationellt som en föregångare inom fortlöpande miljöanalys men det kommer att bli svårt att bibehålla tätpositionen efter så kraftiga neddragningar.  Vi hade behövt en ökning, inte en nedskärning, säger Lisa Sennerby Forsse.

För ytterligare kommentarer: universitetsdirektör Ulf Heyman, tel 070-342 10 23

 

 

 

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se