Kategori
Utbildningstyp
Ort

Kompletteringsbetyg

Kompletteringsbetyg

Kompletteringsbetyg

Är du sökande med kompletteringsbetyg? Här hittar du information om kompletteringsbetyg beroende på när du gick ut gymnasiet.

För dig som gick ut gymnasieskolan före 2003

 • Behörighetskompletteringar: De kompletteringar som du gjort och behöver för att bli behörig, räknas alltid med.
 • Utbyteskompletteringar: De kompletteringar du gjort för att ersätta/byta ut ett tidigare betyg räknas med
 • Tilläggskompletteringar: De kompletteringar du gjort som kan läggas till för att höja meritvärdet räknas med.


För dig som gick ut gymnasieskolan 2003-2009

 • Behörighetskompletteringar: De kompletteringar som du gjort och behöver för att bli behörig, räknas alltid med i jämförelsetalet.
 • Utbyteskompletteringar: De kompletteringar du gjort för att ersätta/byta ut ett tidigare betyg räknas med.
 • Tilläggskompletteringar: De kompletteringar du gjort som kan läggas till för att höja meritvärdet räknas med
 • Ytterligare poäng från meritkurser: Om du inte redan har fått tillgodoräkna dig maximalt 2,5 meritpoäng
  utifrån de kurser du har i slutbetyget, får du du räkna med betyg i kurser som ger meritpoäng.


För dig som går ut gymnasieskolan fr.o.m 2010

 • Behörighetskompletteringar: De kompletteringar som du gjort och behöver för att bli behörig, räknas alltid med. Betyg i utökade kurser räknas bara med i jämförelsetalet om det krävs för behörighet.
 • Utbyteskompletteringar: De kompletteringar du gjort för att ersätta/byta ut ett tidigare betyg räknas med
 • Ytterligare poäng från meritkurser: Om du inte redan har fått tillgodoräkna dig maximalt 2,5 meritpoäng
  utifrån de kurser du har i slutbetyget, får du du räkna med betyg i kurser som ger meritpoäng.


Ändringar efter GY11/Vux12

Sökande som kompletterar med betyg i kurser enligt det nya systemet (Gy11/Vux12) ska få sina betyg meritvärderade utifrån de äldre bestämmelserna.  

Betyg i en kurs enligt de nya bestämmelserna ska dock ges ett siffervärde enligt de nya bestämmelserna eftersom dessa betyg ges i en annan betygsskala (gäller vid utbyteskomplettering och kurser som krävs för särskild behörighet).

Möjligheten till tilläggskomplettering begränsas

Ändringen innebär att möjligheten till tilläggskomplettering begränsas till kurserna i den gamla gymnasieskolan. Betyg i Gy11/Vux12-kurser kan alltså inte åberopas som tilläggskompletteringar.

Betyg i Gy11/Vux12-kurser räknas med vid utbyte och om kursen krävs för behörighet, men aldrig som tilläggskomplettering. Ett betyg i en Gy11/Vux12 kurs ges ett siffervärde utifrån den nya lydelsen, där F=0, E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20,0.

Meritpoäng för meritkurser

Sökande med slutbetyg som kompletterar med Gy11/Vux12-kurser i matematik, engelska och moderna språk kan tillgodoräkna sig meritpoäng för meritkurser. Meritpoängen beräknas då enligt äldre bestämmelser.

Ett exempel: Om en sökande kompletterar med Engelska 6, får han eller hon kursen "omvandlad" till Engelska B i meritvärderingen, vilket ger 0,5 i meritpoäng.

En Gy11/Vux12-kurs kan aldrig ge meritpoäng som områdeskurs, även om den nya kursen motsvarar en områdeskurs.

Källor: Studera.nu och VHS.se

Räkna ut ditt snittbetyg här


Logga in
Available educations
Studentum Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se