Visa studentum.se som: Mobil

Kompletteringsbetyg

Kompletteringbetyg

Kompletteringsbetyg

Är du sökande med kompletteringsbetyg? Här hittar du information om kompletteringsbetyg beroende på när du gick ut gymnasiet.

För dig som gick ut gymnasieskolan före 2003

 • Behörighetskompletteringar: De kompletteringar som du gjort och behöver för att bli behörig, räknas alltid med.
 • Utbyteskompletteringar: De kompletteringar du gjort för att ersätta/byta ut ett tidigare betyg räknas med
 • Tilläggskompletteringar: De kompletteringar du gjort som kan läggas till för att höja meritvärdet räknas med.


För dig som gick ut gymnasieskolan 2003-2009

 • Behörighetskompletteringar: De kompletteringar som du gjort och behöver för att bli behörig, räknas alltid med i jämförelsetalet.
 • Utbyteskompletteringar: De kompletteringar du gjort för att ersätta/byta ut ett tidigare betyg räknas med.
 • Tilläggskompletteringar: De kompletteringar du gjort som kan läggas till för att höja meritvärdet räknas med
 • Ytterligare poäng från meritkurser: Om du inte redan har fått tillgodoräkna dig maximalt 2,5 meritpoäng
  utifrån de kurser du har i slutbetyget, får du du räkna med betyg i kurser som ger meritpoäng.


För dig som går ut gymnasieskolan fr.o.m 2010

 • Behörighetskompletteringar: De kompletteringar som du gjort och behöver för att bli behörig, räknas alltid med. Betyg i utökade kurser räknas bara med i jämförelsetalet om det krävs för behörighet.
 • Utbyteskompletteringar: De kompletteringar du gjort för att ersätta/byta ut ett tidigare betyg räknas med
 • Ytterligare poäng från meritkurser: Om du inte redan har fått tillgodoräkna dig maximalt 2,5 meritpoäng
  utifrån de kurser du har i slutbetyget, får du du räkna med betyg i kurser som ger meritpoäng.


Ändringar efter GY11/Vux12

Sökande som kompletterar med betyg i kurser enligt det nya systemet (Gy11/Vux12) ska få sina betyg meritvärderade utifrån de äldre bestämmelserna.  

Betyg i en kurs enligt de nya bestämmelserna ska dock ges ett siffervärde enligt de nya bestämmelserna eftersom dessa betyg ges i en annan betygsskala (gäller vid utbyteskomplettering och kurser som krävs för särskild behörighet).

Möjligheten till tilläggskomplettering begränsas

Ändringen innebär att möjligheten till tilläggskomplettering begränsas till kurserna i den gamla gymnasieskolan. Betyg i Gy11/Vux12-kurser kan alltså inte åberopas som tilläggskompletteringar.

Betyg i Gy11/Vux12-kurser räknas med vid utbyte och om kursen krävs för behörighet, men aldrig som tilläggskomplettering. Ett betyg i en Gy11/Vux12 kurs ges ett siffervärde utifrån den nya lydelsen, där F=0, E=10, D=12,5, C=15, B=17,5 och A=20,0.

Meritpoäng för meritkurser

Sökande med slutbetyg som kompletterar med Gy11/Vux12-kurser i matematik, engelska och moderna språk kan tillgodoräkna sig meritpoäng för meritkurser. Meritpoängen beräknas då enligt äldre bestämmelser.

Ett exempel: Om en sökande kompletterar med Engelska 6, får han eller hon kursen "omvandlad" till Engelska B i meritvärderingen, vilket ger 0,5 i meritpoäng.

En Gy11/Vux12-kurs kan aldrig ge meritpoäng som områdeskurs, även om den nya kursen motsvarar en områdeskurs.

Källor: Studera.nu och VHS.se

Räkna ut ditt snittbetyg här

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se