Visa studentum.se som: Mobil

Hortonom - en modern utbildning med växten i centrum

Sveriges Lantbruksuniversitet

Till hortonom studerar du på SLU (Sveriges Lantbruksuniveristet) i Alnarp som ligger mellan Malmö och Lund. Alnarp är ett av Sveriges finaste universitetscampus placerat i en 90 hektar stor park med 150-åriga utbildningstraditioner. Hortonomprogrammet är en yrkesutbildning på naturvetenskaplig grund som på ett unikt sätt kombinerar växtkunskap med ekonomi.

Efter den femåriga utbildningen har du därför stora möjligheter till ett roligt och spännande jobb i en expansiv bransch. Du kan exempelvis jobba med marknadsföring, produktion, journalistik, växtskydd, miljö, rådgivning, växtförädling, hälsa eller avancerad bioteknologi. Och det kan du göra över hela världen.

Utbildning nära forskningens framkant

Hortonomprogrammet är en bred biologisk utbildning där du studerar faktorer som påverkar växter, från hur fröet utvecklas till vilka insekter som kan angripa plantorna. Som hortonom har du djup kunskap om produktion, hantering, försäljning och användning av frukt & bär, grönsaker och prydnadsväxter och du kan förklara varför gräset inte växer som det ska, blommorna dör och tomaten ruttnar i affären. Som hortonom vet du hur grönsakerna ska odlas för att påverka vår hälsa positivt.

Hortonomprogrammet vid SLU i Alnarp följer hela tiden framstegen i forskningen inom de områden som ligger nära produktion och försäljning av frukt, grönsaker och prydnadsväxter. Du får tränga in i olika områden för att lära dig hur växter fungerar, produceras och hur vi människor använder dem på olika sätt. Du har under utbildningen mycket täta kontakter med de senaste forskningsrönen genom forskarna du träffar i olika kurser. På SLU är det nära mellan forskare och dig som student!

På hortonomprogrammet har du goda möjligheter att under längre och kortare perioder studera på flera av våra utbytesorter. Du kan exempelvis studera en termin på "Wageningen Agricultural University" i Nederländerna, ett år på Cornell University i USA, ett år på Guelph University i Ontario, Kanada eller någon annanstans. På SLU tycker vi det är viktigt att man kommer iväg utomlands och vi har därför en bra organisation för att hjälpa dig med detta.


Carin ställs inför nya utmaningar varje dag

Carin Emanuelsson tycker om utmaningarna hon ställs inför på hortonomprogrammet. Uppgifterna i de olika kurserna innebär ofta mycket och nära kontakt med både forskare och företag för att hitta den rätta informationen. Hon menar att detta är moment som funnits med från starten och gett henne ett bra självförtroende att lösa uppgifter och problem. Viktiga egenskaper i det framtida yrkeslivet.

Carin tycker att kurserna ofta är så roliga och intressanta att hennes huvudintresse förändras med inriktningen i de kurser hon läser. Det är därför ibland lite svårt att veta exakt vad hon vill jobba med när hon är klar. Forskning verkar spännande och kanske går det att kombinera med en inriktning mot växtnäring? Samtidigt tycker hon att det vore intressant att jobba med kemisk industri. Carin hoppas på att få åka till Tyskland på Erasmusutbyte under följande läsår och det kommer naturligtvis att ge nya idéer om vad hon vill pyssla med i framtiden.

Carin hittade Hortonomprogrammet på Internet. Hon sökte på många utbildningar inom naturvetenskap som civilingenjör och kemiteknik, men fastnade för hortonom. För Carin passar hortonom med tillämpad naturvetenskap perfekt. Kemi och biologi samtidigt som hon får hålla på med växter! Tyvärr förstår nog inte alla vad hortonom är och att det är så mycket naturvetenskap. Carin tror att de flesta som funderar på biolog skulle passa bättre på hortonomprogrammet eftersom det är mer tillämpat.

- Hortonom är en naturlig fortsättning på naturvetenskapligt program på gymnasiet, tycker hon. Det är så himla roligt att plugga. 5 år är inga problem om man är intresserad av växter! När det är så mycket valbara kurser så är det lätt att motivera sig för studierna, fortsätter Carin. Man har så många kompisar här på Alnarp och dem saknar man på sommaren. Kompisarna hemma är fortfarande viktiga, men det känns som om man har mer gemensamt med dem som man träffat här på universitetet.


Björn fick jobb innan han tog sin examen

Björn Windfäll skrevs in på Hortonomprogrammet 1996 och tog examen 2001. Redan innan han var klar med utbildningen fick Björn arbete på Danisco Sugar som informationsansvarig och ansvarig för företagets kontakter med de svenska betodlarna. Björn hade ett stort trädgårdsintresse och hittade därför hortonomutbildningen. Han blev dock överraskad att utbildningen innehöll så mycket inriktat på produktion med både växthus och friland och inte så mycket av det han trodde var trädgård innan han började.

Utbildningen innehåller så mycket mer än vad jag ens hade kunnat gissa, säger Björn och understryker att det är positivt. - Det bästa med tiden på Alnarp var den fantastiska studiemiljön. Ibland används det som en klyscha, men det är sant! Alnarp är litet och kontakten är tät både inom studentkåren och i undervisningen, men det ligger ändå mitt i den expansiva öresundsregionen.

Alla vi hortonomer har en sak gemensamt, avslutar Björn, vårt stora växtintresse! Hortonomer kan hålla på med helt skilda saker men växterna är det som är lika för alla.Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU

Beställ mer information


Lämna en intresseanmälan om du vill komma i kontakt med Sveriges lantbruksuniversitet SLU

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se