Visa studentum.se som: Mobil

Så funkar studiemedel för utlandsstudier

Studiemedel utomlands

Regler för studiemedel 

Studiemedelsbeloppet för utlandsstudier är detsamma som för studier inom Sverige. För att utjämna eventuella kostnadsskillnader så kan du också ansöka om ett merkostnadslån, även detta lånebelopp är samma för samtliga länder.

Du som vill studera utomlands kan söka pengar från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för två olika ändamål. Den ena delen är reserverad för eventuella undervisningskostnader och ligger på max 340 000 kronor och den andra delen avser levnadskostnader, som du kan få godkänt för under en period på max 240 veckor. Pengarna som ska täcka din levnadskostnader betalas ut månadsvis löpande under hela utbildningen. Kontakta alltid CSN inför din resa för att få hjälp med din ansökan.

Glöm inte att du också har rätt till tilläggsbidrag om du har barn eller att du kan söka stipendier för dina utlandsstudier - ett finansiellt stöd sitter väl aldrig fel?

 

Land
Startdatum
Slutdatum