Visa studentum.se som: Mobil

Så funkar studiemedel för utlandsstudier

Hur funkar studiemedel?

Regler för studiemedel 

Du har rätt att söka studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, även vid utlandsstudier. Precis som vid studier hemma i Sverige så består studiemedlet av två delar: bidrag och lån. Dessutom kan du också låna pengar till extra kostnader som till exempel terminsavgifter, resor och försäkringar. Det kallas för merkostnadslån. Studiemedelsbeloppet för utlandsstudier är detsamma som för studier inom Sverige.

Du som vill studera utomlands kan söka pengar från CSN för två olika ändamål. Den ena delen är reserverad för eventuella undervisningskostnader och den andra delen avser levnadskostnader, som du kan få godkänt för under en period på max 240 veckor. Pengarna som ska täcka din levnadskostnader betalas ut månadsvis löpande under hela utbildningen, till skillnad från merkostnadslånet som betalas ut som ett engångsbelopp. Kontakta alltid CSN inför din resa för att få hjälp med din ansökan. 

Villkor du måste uppfylla för att ha rätt till studiemedel:

  • Utbildningen måste ge rätt till studiemedel
  • Du måste ha bott i Sverige två sammanhängande år de senaste fem åren
  • Du måste ha klarat eventuella tidigare studier med studiemedel
  • Studierna måste bedrivas i en viss takt
  • Inga obetalda lån eller återkrav
  • Du måste vara under 57 år
  • Du får inte ha vissa andra ersättningar, som t.ex. sjukersättning eller aktivitetsstöd
  • Du måste bli antagen utan några förbehåll eller hinder
  • Kurserna ska gå att tentera eller utbildningen måste leda till examen

Besök CSN:s hemsida för mer detaljerade villkor och utförlig information. Glöm inte att du har rätt till tilläggsbidrag om du har barn eller att du kan söka stipendier för dina utlandsstudier - ett finansiellt stöd sitter väl aldrig fel? 

Hitta din utbildning utomlands här!

Land
Startdatum
Slutdatum
Recensionspolicy

recensionspolicy studentum.se

Vill du lämna en recension om en skola eller en utbildning på studentum.se? Kul! Då bidrar du med att hjälpa andra att hitta den utbildning som passar dem bäst. Läs gärna vår recensionspolicy om hur vi godkänner och publicerar recensioner.

Ladda ner recensionspolicyn här!

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se
Logga in